H.K.H. Prins Daniels invigning av Antidoping Sverige

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Är vinna till varje pris så viktigt att du är beredd att fuska?

Vi svarar såklart alla nej på den frågan.

Ändå vet vi att det är några som väljer den vägen, genom att dopa sig.

Sverige har stolta traditioner, och högt anseende, i kampen mot dopning. Det bygger vi nu vidare på. Och det är ett hedersuppdrag att i dag få inviga Sveriges nya nationella och fristående organisation mot dopning, Antidoping Sverige.

Idrotten är till för alla. Där ska alla få möjlighet att delta och tävla, på lika villkor. Bryter man mot reglerna får man ta konsekvenserna – och de konsekvenserna ska också vara på lika villkor. Oavsett vem eller var man är.

Vi vill alla ha en ren, sjyst och rättvis idrott. Och ska vi nå dit måste vi ha ett effektivt antidopningsarbete överallt i världen. Den nya världsantidopningskoden är ytterligare ett steg på vägen mot det målet.

Jag är både stolt och tacksam över att svensk idrottsrörelse har så många ledare och aktiva som driver den här frågan, på alla nivåer. Jag tror nämligen att den är helt avgörande för idrottens trovärdighet.

Sverige har länge legat i framkant i kampen mot dopning, och det ska vi fortsätta göra.

Härmed förklarar jag Antidoping Sverige invigt. Jag önskar er varmt lycka till och jag ser fram emot att följa ert arbete framöver!

Till toppen