H.M. Drottningens tacktal vid mottagande av Fjärilspriset

(Det talade ordet gäller)

Mina damer,

Jag vill börja med att varmt tacka Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor för denna hedrande utmärkelse. Detta fina halsband kommer jag att bära med stolthet.

Fjärilspriset går naturligtvis inte bara till mig, utan också till alla medarbetare och eldsjälar i Mentor och Childhood. Två stiftelser som jag har grundat, och som båda arbetar för barns och ungas rätt till en trygg och positiv uppväxt.

När jag, tillsammans med WHO, grundade Mentor för 25 år sedan var det bland annat för att förhindra drogmissbruk bland ungdomar. De många resor som Kungen och jag hade genomfört, både i Sverige och utomlands, hade öppnat mina ögon för hur brutalt alkohol och narkotika skadar barn och unga. Direkt och indirekt. Över hela världen. Och i alla samhällsklasser.

Även i Childhoods arbete mot sexuella övergrepp ser vi hur barns utsatthet ökar i miljöer där det förekommer missbruk.

Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Poliser rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar.

Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod, och kanske framför allt: samarbete. Därför känns det särskilt fint att få ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör.

Mina damer: Vi har mycket kvar att göra, och jag är glad att vi gör det tillsammans.

Återigen, ett varmt tack!