H.K.H. Prins Daniels tal vid nationell polisexamenceremoni

(Det talade ordet gäller)

Rikspolischefen,
Inrikesministern,
Blivande poliser,

Vi vill alla leva i ett samhälle där vi kan känna oss trygga. Och en av de viktigaste sakerna för att känna sig trygg, tror jag, det är att veta att det finns en poliskår som skyddar befolkningen – varje dag, dygnet runt, 365 dagar om året.

En poliskår som ser till att den som begår brott kan lagföras. En poliskår som hjälper brottsoffer. Och som förebygger kriminalitet, genom att stötta unga att välja en bättre väg.

Det är i den kåren som ni på måndag går in i er första anställning. Och jag sätter stort värde på den här möjligheten att, å Kungafamiljens vägnar, få gratulera er till att ha slutfört er utbildning.

Personligen har jag förmånen att känna väldigt många poliser, både privat och genom de livvakter som arbetar med familjen.

Jag har också fått möjlighet att besöka era kollegor här i Stockholm och i Malmö för att ta del av deras arbete med bland annat ungdomsbrottslighet.

Och jag måste säga att den kunskap, den ansvarskänsla och det engagemang som jag har sett – på stationen och ute på gatan – det har gjort starkt intryck på mig.

Jag har också fått berättat för mig om en otroligt stark kamratanda som betyder oerhört mycket och som ni snart är en del av.

De här poliserna – och ni – representerar inte bara er kår. Utan ytterst de värderingar som vårt svenska rättssamhälle bygger på.

Det kan nästan kännas som att den unika svenska tilliten utgår från er poliser. Vi vet och vi måste veta att vi kan lita på er i alla lägen. Att ni är ärliga, har hög moral och att ni respekterar alla människor i vårt land.

Det är en stor och hedervärd uppgift – som från och med nu är er.

Till dig som i dag tar din examen:

Du har arbetat hårt för att komma hit. Och när du lite senare i eftermiddag tar emot de nya axelklaffarna till din uniform – ja, då kommer de med ett löfte om ännu mer hårt arbete.

De kommer med tuffa krav och höga förväntningar. Precis som det ska vara.

Men de kommer också med en möjlighet: möjligheten att göra skillnad till det bättre – i samhället, men också i väldigt många enskilda människors liv. Du kommer att betyda mycket, för många.

Jag hoppas att du får ta vara på den möjligheten. Och det är med mycket stor respekt som jag i dag önskar dig varmt lycka till i din viktiga gärning.