H.K.H. Kronprinsessans tal vid Dansk Industris toppmöte, ”Made by Denmark – We create a green future together”

Köpenhamn, Danmark

(Det talade ordet gäller)

Eders Kungliga Högheter,
Excellenser,
Statsråd,
Mina damer och herrar

För två år sedan hade Prins Daniel och jag det stora nöjet att ta emot Kronprins Frederik och Kronprinsessan Mary på ett besök i Stockholm.

Vi i Sverige satte stort värde på det danska besöket. Det bidrog verkligen till att sätta ljus på de möjligheter som ryms i utbytet mellan våra två länder. Inte minst här i den spännande Öresundsregionen.
Det är därför vi är här i dag: för att bygga vidare på den grund som lades i Stockholm, och för att ta vårt samarbete vidare.

Prins Daniel och jag är stolta över att resa tillsammans med en stor svensk delegation, som representerar några av de ledande företagen inom svenskt näringsliv just nu.

Vi är särskilt glada för möjligheten att vara med på just det här mötet, med fokus på frågor som är avgörande för allas vår framtid.
I omställningen till en mer hållbar utveckling har näringslivet en enormt viktig roll att spela.

Vi behöver företag med visioner, som är redo att ta både marknadsandelar och ansvar. Inte i morgon, utan i dag. På detta område – och det tycker jag att vi ska vara stolta över - ligger de nordiska länderna i framkant:

  • Vi har bland de högsta nationella ambitionerna i världen på hållbarhetsområdet.
  • Vi har kräsna konsumenter, med höga förväntningar på gröna tjänster och produkter.
  • Och vi har företag med lång erfarenhet av att skapa innovativa lösningar i både stor och liten skala.

Det här ger oss i de nordiska länderna en unik position.

Men: om vi ska fortsätta leda utvecklingen, och vara kvar i fronten, då har vi inte råd att slå oss till ro. För då kommer någon annan snart att köra om oss.

Som relativt små länder behöver vi i stället växla upp. Och ta alla chanser att vässa oss genom samarbete. Tillsammans kan vi inspirera andra länder. Och erbjuda nordiska lösningar runt om i världen.

Mina damer och herrar. Sverige och Danmark är inte bara grannar. Vi är familj. Precis som i alla familjer finns det ett mått av konkurrens oss emellan. Och så ska det vara!

Vi sporrar varandra. Vi lär av varandra. Men framför allt är vi starka tillsammans.

Våra länder har en lång gemensam historia. Och det är med nyfikenhet och stor tillförsikt som jag ser fram emot en gemensam – och grönare – framtid.

Tack!