H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen ”Den tänkande handen”

Kungliga slottet

(Det talade ordet gäller)

Ers excellens,
Kära konstnärer,
Mina damer och herrar.

Det är nu tredje året i rad som vi anordnar denna utställning och stipendietävling, och den börjar verkligen hitta sin form och publik. Det tycker jag känns mycket positivt!

Som ni kanske känner till har Den Tänkande Handen en historisk förlaga, nämligen utställningen Unga tecknare på Nationalmuseum som arrangerades under en lång rad år på 1900-talet. Ett återkommande evenemang som jag alltid har uppskattat mycket.

Och det är tack vare ett generöst stöd från greve Gustaf Douglas och grevinnan Elisabeth Douglas som denna fina konsttradition nu har kunnat etableras på nytt. Varmt tack för det!

Kung Gustaf VI Adolf, min farfar, hade ett starkt konstintresse. Ett intresse som omfattade både klassisk och samtida konst. Genom åren köpte han in ett stort antal verk av unga och lovande konstnärer, som han gärna ville uppmuntra. Några av dessa verk finns än i dag i våra samlingar, medan andra har skänkts vidare till museum.

Jag vet att det hade glatt min farfar lika mycket som det gläder mig att se er unga konstnärer här på Kungliga slottet. Och jag önskar att även han fått uppleva den särskilda energi som uppstår när historien möter framtiden - det vill säga, det som vi strax ska få vara med om i Gustav III:s vackra Antikmuseum.

Stipendienämnden har haft en diger uppgift att välja bland de inlämnade bidragen. Och nu ska det bli spännande att se de tio som valts ut.

Härmed förklarar jag utställningen ”Den tänkande handen” invigd!