H.M. Konungens välkomsttal vid stiftelsen Ungt Ledarskaps diplom- och stipendieceremoni

Kungliga slottet

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet!

I tretton år har vi delat ut stipendiet Kompassrosen och uppmärksammat det unga värdebaserade ledarskapet. Och det är alltid lika roligt att få välkomna unga duktiga ledare hit till slottet.

Ledarskap handlar inte om titlar, utan om handling. Ledarskap är att ta ansvar för sig själv och andra, och att stå upp för goda gärningar.

Och det är precis vad de unga ledare har gjort, som i dag tar emot stipendiet Kompassrosen. De tilldelas stipendiet för att ha visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Det är värden som har sin grund i scoutrörelsen, men som passar in även i större sammanhang – och som vi alla bör leva efter.

Vi delar i dag även ut diplom till drygt 80 unga personer som under det senaste året utmanat sig själva för att bli ännu bättre ledare.

Till alla er som i dag tar emot diplom och stipendier: Ni gör en viktig insats när ni sprider goda värderingar och ett värdebaserat ledarskap till fler. Ni behövs. Inte bara i framtiden, utan redan i dag.

Tack.

Till toppen