H.K.H. Kronprinsessans tal vid Nordiska museet och Skansens vänners årssammankomst

Nordiska museet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära vänner,

Jag glömmer aldrig det museibesöket. I montrarna visades föremål – viktiga föremål.

Ett broderat tygstycke. En nyckel. En surdeg.

Föremål som judar tagit med sig när de deporterats under andra världskriget. Saker som ärvts i flera generationer. Saker som någon försökt rädda och bära vidare.

Föremålen som visades där, precis som de som visas här, är så mycket mer än bara saker.
Föremålen de bär vår historia.
De visar våra rötter.
Och de inbjuder till samtal.

Den länken - mellan då och nu, mellan människor från olika generationer, olika kulturer och olika sammanhang - den länken ska vi vara rädda om.

Mina damer och herrar. Jag är stolt över att vara medlem och hedersledamot i Nordiska museets och Skansens vänner.

Varje gång jag är här slås jag av engagemanget för vårt kulturarv - att hålla det levande och tillgängligt. Ni, och många andra i vårt avlånga land, gör en enastående insats! Men vi behöver bli fler!

I år firar vi dessutom 100-årsjubileum. Jag vill därför passa på att säga grattis – och varmt lycka till med det fortsatta arbetet!

Tack.

Till toppen