H.M. Konungens tal vid överlämnade av fana vid SWEDEC i Eksjö

(Det talade ordet gäller)

Anställda vid SWEDEC!

Den här platsen har en särskild betydelse för mig och min familj. Det känns därför extra fint att vara här och förrätta denna högtidliga ceremoni.

Just här på Ränneslätt och i Smålands husarers gamla ridhus fick min far, prins Gustaf Adolf, sin grundläggande militära utbildning. Det är med stor glädje jag kan konstatera att byggnaden fortfarande används, nu anpassad för Era ändamål.

Vårt lands försvarsmakt utvecklas ständigt. Det påminns vi särskilt om här vid SWEDEC, ett relativt ungt förband.

Ni representerar en viktig specialkompetens i Försvarsmakten: ammunitions – och minröjning – en specialkompetens som också kommer det civila samhället till del. Till exempel i polisens bombgrupper eller vid humanitära insatser i utlandet.

När jag nu överlämnar fälttecknet till Ert förband, erhåller Ni en viktig symbol.

Ett fälttecken bidrar till att skapa en stolthet och en tydlig identitet för förbandet. Men det är också ett tecken som förpliktigar.

Förpliktelsen innebär att som medarbetare vid SWEDEC göra sitt bästa i alla lägen, samt att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på.

Jag önskar Er lycka till i Ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela SWEDEC den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.