H.M. Konungens tal vid seminariet ”Finland och Sverige, tillsammans mot framtiden” i samband med Finlands 100-årsfirande

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr president,
Eders excellenser,
Mina damer och herrar.

Vi lever i en värld där geografiska avstånd spelar allt mindre roll. Detta gäller inte minst inom näringslivet där många av er är verksamma. Men även i en globaliserad värld behöver vi goda grannar.

Våra länder har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra. Vi ser det inom kulturen, idrotten, forskningen och – inte minst – inom näringslivets olika branscher.

Ett samarbetsområde som ligger mig personligen varmt om hjärtat är skogsnäringen. Den är central för ekonomin och för landsbygden i båda våra länder. Skogen erbjuder många nya möjligheter. Den har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Behovet av forskning är stort och växande. Därför är jag glad för att Sverige gett ett antal forskartjänster som hundraårsgåva till Finland. Därigenom möjliggörs en viktig satsning på skogs- och skogsindustriell forskning.

Även i andra fora är relationen mellan Finland och Sverige betydelsefull. Den är en grundstomme i det nordiska samarbetet, och vi samverkar ofta inom EU och FN.

Det är viktigt att vi fortsätter att stärka vårt samarbete på alla områden. Ett exempel är insatserna för att ta hand om det hav som förenar oss. Östersjön har i hög grad format våra länder till vad de är i dag. Nu är det upp till oss att tillsammans forma Östersjöns framtid. Det är en stor uppgift, där innovativa företag har en viktig roll att spela.

Mina damer och herrar. Gemenskapen mellan våra länder finns inte bara i historieböckerna. Den är tvärtom högst levande.

Vi är grannar och kollegor. Vi är samarbetspartners på många olika områden. Ibland är vi konkurrenter, som sporrar varandra i broderlig tävlan – ja, det kan bli starka känslor när idrottsmedaljer står på spel! Men framför allt är vi vänner och familj.

Bandet mellan våra två länder är en stor tillgång. Låt oss ta väl vara på den. Och låt oss alla göra vad vi kan för att fortsätta vårda och utveckla vår goda relation.

Tack!