H.K.H. Prins Carl Philips anförande vid första spadtaget till ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk

Grums

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herr kommunalråd,
Mina damer och herrar.

Vårt land är rikt på skog. Skogen och malmen har lagt grunden till vårt lands rikedom. Hela skogsnäringen är en viktig del av vår historia.

Det välstånd som vi i har i dag hade inte funnits om vi inte hade tagit vara på den här fantastiska och förnybara resursen. Men skogsindustrin är inte bara en del av historien. Utan också en del av framtiden.

Många trodde att digitaliseringen skulle innebära slutet för skogsindustrin. Men det har faktiskt blivit tvärtom. E-handeln har drivit fram efterfrågan på bra förpackningar.

Just nu händer det väldigt mycket spännande i utvecklingen av nya hållbara material. Och det görs enormt stora investeringar i svensk skogsindustri.

Därför känns det så roligt att en så stor satsning sker just här i Grums, i Värmland. Jag är övertygad om att denna investering kommer att betyda mycket i form av tillväxt, arbetstillfällen och framtidstro.

Den kommer att ge fler personer möjlighet att bo och verka här i hjärtat av Värmland och den kommer att stärka Sveriges ledande position i utvecklingen av en skogsbaserad bioekonomi.

Svensk landsbygd beskrivs ofta i negativa termer, till och med som skräpytor. Därför känns det väldigt roligt att få vara med här i dag och sätta ljus på det som är positivt och viktigt för bygden, för Grums, för Värmland och även för Sverige.

Förra gången man byggde en ny maskin här på Gruvön var för 50 år sen. Det var min gudfar, Prins Bertil, som invigde den. Den maskinen är för övrigt fortfarande i bruk.

Still going strong!

Som sagt – skogen och skogsindustrin är en del av vår historia. Men också av vår framtid.

Och jag ser att vi har en stark uppställning här av representanter för framtiden – från förskolan Järpen i Grums. Det känns tryggt att ni är här och hjälper till!

Nu ser jag fram emot att vi tillsammans ska ta det första spadtaget till världens mest moderna kartongmaskin.