H.M. Konungens inledningstal vid Skogens Dag

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kära skogsvänner.

Sverige är, tillsammans med Finland, Ryssland och Kanada en del av det som kallas det norra skogsbältet. Ett nästan ofattbart stort område med en tredjedel av jordens alla träd. Som en grön krona på vårt jordklot.

I Europa är Sverige det stora skogslandet med Västerbotten som det främsta skogslänet. Sverige har 3 hektar skogsmark per invånare. Mycket av den finns i Västerbotten, där man har hela 18 hektar skog per person.

Sverige tillhör världens största exportörer av skogsprodukter:

  • Vi har bara knappt 1 procent av världens skogar.
  • Men våra skogsägare svarar för 5 procent av det som avverkas i världen.
  • Och skogsindustrin bidrar med 10 procent av de skogsprodukter som omsätts på världsmarknaden.

Ganska fantastiska siffror för ett relativt litet land som Sverige!

Ja, skogen är en viktig näring för vårt land och ligger till grund för mycket av vårt välstånd. Men den spelar också roll för vårt välbefinnande. Det vet alla vi som finner ro och glädje i att vistas där. Till fots eller i längdskidspåret.

Skogen är också en viktig faktor när det gäller att begränsa klimatförändringarna. En förnyelsebar resurs, som ger möjligheter att vända en oroande utveckling. Det mesta som vi i dag gör av olja, kan vi göra av skog. Kring detta har vi i Sverige arbetat upp värdefull kunskap, som det finns stort intresse för ute i världen.

När jag besökte Västerbotten i fjol fick jag intressanta inblickar i hur skogen gör klimatnytta. Och i hur den nyttan kan bli ännu större.

Enkelt uttryckt kan man säga att ju mer vi ökar skogens tillväxt, och ju klokare vi använder råvaran, desto mer koldioxid kan skogen och skogsprodukterna binda. Detta ser jag fram emot att höra mer om under dagens konferens.

Det är glädjande att se hela värdekedjan representerad här i dag: från forskare till industriföreträdare, samt små och stora skogsägare. Att samlas på detta sätt över gränser och discipliner skapar möjligheter till nya lösningar och nya innovationer, som är så viktigt för vårt land.

I en värld där konkurrensen är global måste vi alltid vara på tå, finna nya vägar och möjligheter. Så att Sverige kan fortsätta att vara en världsledande skogsnation – och ett centrum för kunskap i jordklotets gröna krona.

Tack.