H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen Fredsmedlaren om Folke Bernadotte

Medelhavsmuseet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Konflikter och krig lämnar sår. De ristar in motsättningar i minnen och hjärtan. Motsättningar som finns kvar i flera generationer.

Att arbeta för fred är att känna till såren. Att vara medveten om konfliktens historia, men att ha kraft och visdom att höja blicken för försoning och framtid.

Folke Bernadotte var FN:s allra förste medlare. Han är en av våra främsta förebilder för Sveriges tradition av arbete för fred.

Hans livsöde slutade i en tragisk påminnelse om fredsarbetets svårigheter och faror.

Hans exempel kan dock inspirera och vägleda de som bär vidare hans arbete för fred och säkerhet i omvärlden.

För mig är det en ära att i dag få hedra Folke Bernadottes minne och att ägna en tanke åt alla hängivna fredsarbetare runt om i världen.

Till toppen