H.K.H. Kronprinsessans tal vid medborgarskapsceremonin på Uppsala slott

(Det talade ordet gäller)

Landshövdingar,
Nyblivna svenska medborgare,
Nationaldagsfirare,

Jag är glad över att få dela den här dagen med er. Det är en stor och betydelsefull dag för oss alla.

Sverige är gammalt. Sverige är nytt. Sverige är historia, nutid och framtid. Det känns extra tydligt idag när vi firar Nationaldagen och samtidigt högtidlighåller att ni har blivit svenska medborgare.

Som svensk medborgare är man fullt delaktig i samhället och i en tradition som går många hundra år tillbaka i tiden. Vi känner gemensam respekt för generationerna som levde och verkade här före oss. Det spelar ingen roll varifrån man kommer. Medborgarskapet är lika för alla oavsett var man är född.

Som medborgare har man ett ansvar för Sveriges framtid. Vi bygger vårt land tillsammans. Era erfarenheter, (era) kunskaper och (ert) engagemang har stor betydelse för att Sverige ska utvecklas och bli än bättre.

Sverige skulle inte varit vad det är i dag om inte människor från andra länder hade kommit hit och bidragit med sitt arbete, sina erfarenheter och sin företagsamhet. Detta har berikat och utvecklat vårt land.

Vi som bor i Sverige har fått leva länge i fred och demokrati. Här finns en frihet och en trygghet som är självklar för oss men som saknas i många andra länder. Sverige strävar efter att vara en stark röst för mänskliga rättigheter ute i världen. Som svensk medborgare är man delaktig i det svenska folkstyret, i den svenska demokratin, men man har också ett ansvar för att värna allt det värdefulla som vi har uppnått.

Tidigare kallades Nationaldagen Svenska flaggans dag. Flaggan är en av de starka symboler som tillhör alla svenskar.

För mig betyder den svenska flaggan stolthet och glädje. Den betyder frihet och demokrati. Den är för mig snöklädd vita fjäll, djupa gröna skogar, glittrande blå hav och vajande gula fält. Flaggan är för mig en symbol för gemenskap och samhörighet.

Symboler och ceremonier har stor betydelse. De får oss att se saker med nya ögon. De för oss närmare varandra. Så är det även med ceremonin här i dag. Och så är det med medborgarskapet. Att bli medborgare har en formell och juridisk betydelse. Men det har också en symbolisk betydelse.

Att bli medborgare är att ta steget och bli en del av en gemenskap.

Medmänniskor har ni varit hela tiden. Men nu är ni också medborgare i Sverige.

Svenska medborgare!

Välkomna!

Tack!