H.M. Konungens tal vid lunch i samband med Nordiska rådets 66:e session

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Talmän,
Statsministrar,
Statsråd,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Slottet och Prins Bertils våning. Det är alltid trevligt att få bjuda in er när Nordiska rådet möts här i Stockholm.

Vårt nordiska samarbete har en lång tradition. Förutsättningarna för att samverka är goda, eftersom det är mycket som förenar våra länder i Norden. Vi har en unik gemensam historia och delvis samma kultur. Den nordiska konsten, musiken och litteraturen är en viktig del i vår gemenskap, som återspeglar vår historik och de värderingar som förenar oss.

Ibland tar vi kanske den nordiska samhörigheten för given. Då är det viktigt att påminna om att arbetet har utvecklats under lång tid. Även under år av oro i omvärlden och världskrig har våra länder lyckats bevara sin självständighet och utveckla fredliga demokratier.

Tillsammans har vi en stark nordisk röst som kan göra sig hörd i den internationella debatten i världen.

I dag ställs vi allt oftare inför nya utmaningar i en alltmer gränslös och globaliserad värld. För att säkerställa bevarandet av vår miljö och natur behöver vi ytterligare samverka över nationsgränserna. Inte minst internationellt kan vi uppnå stora synergieffekter genom att sprida kunskap och dela erfarenheter med varandra.

Öppna och förtroendefulla diskussioner mellan människor och länder möjliggör en framgångsrik handlingslinje för att enas kring gemensamma utmaningar inför framtiden.

Ert arbete i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är viktigt och unikt. Det har på många sätt främjat den långa och goda gemenskapen inom Norden.

Idag öppnar Nordiska rådet sin 66:e session. Låt mig önska lycka till med det fortsatta nordiska samarbetet!

Till toppen