H.M. Konungens tal, 400-årsjubileum Svea hovrätt

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr hovrättspresident,
Mina damer och herrar,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att tillsammans med er fira Svea hovrätts 400-årsjubileum. Hovrätten har en lång historia, som tog sin början i nära samarbete med Kungen. Uppdraget, från allra första början, var att meddela Konungs dom.

Banden mellan Kungen och hovrätten har också på andra sätt varit starka. Det var en självklarhet att hovrätten på 1700-talet fick sina lokaler i slottet Tre kronor. När dåtida kungafamiljen i mitten av 1700-talet flyttade in i det nybyggda slottet flyttade hovrätten in i kungafamiljens tidigare bostad - det som då kallades Kungshuset och idag Wrangelska Palatset.

Det förtroende vi har för de svenska domstolarna går tillbaka ända till medeltiden. Då samlades självständiga bönder till tinget för att lösa tvister och skipa rättvisa. Det var början på en lång tradition av rättslig stabilitet och trygghet, som fortfarande råder. Hovrättens inrättande var en viktig del i den utvecklingen. Och idag är hovrätten landets äldsta domstol, och också en av de största.

När domar i dagens samhälle ifrågasätts och domstolarna sätts under tryck är det värdefullt med den integritet och den trygghet som en lång historia ger. Inte minst när debattens vågor går höga, är det viktigt med ett oberoende och stabilt rättsväsende. Ett sunt samhälle kräver kompetenta och objektiva domare.

Det är därför positivt att hovrätten har valt just domarmakten som ett centralt tema för jubileumsfirandet. På det sättet blir 400-årsjubileet inte bara fest och glam, vilket i och för sig är trevligt, utan också ett viktigt steg mot framtiden och nya utmaningar. Det vilar ett tungt ansvar på era axlar. Ni är mycket betydelsefulla för det svenska samhället.

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig middag och kväll. Vi vill också gratulera hovrätten till dess aktningsvärda ålder och önskar all välgång i framtiden. Låt oss utbringa en skål för Svea hovrätt.

Tack.

Till toppen