H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Stockholms slott!

Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna är två organisationer som brinner för goda värderingar och ett gott ledarskap. Därför är det mycket roligt att Slottet kan vara en mötesplats för givande samtal i dessa frågor.

Det är glädjande att Stiftelsen Ungt ledarskap har kunnat presentera 21 unga ledare som fått motta stipendiet Kompassrosen de senaste åren.

Idag ska ytterligare tre personer få stipendiet som uppmuntran i sitt ledarskap. Förhoppningsvis kommer det att stödja dem att utveckla sina goda värderingar.

Var och en av dessa stipendiater har gjort något utöver det vanliga. De har visat mod, omtanke och handlingskraft. Deras ledarskap bottnar i hållbara värderingar. Utöver detta har Stiftelsen Ungt Ledarskap tillsammans med Scouterna hittills utbildat 500 ungdomar.

Jag hoppas och önskar att ungdomarna med sitt stora engagemang och entusiasm kan skapa förtroende och tolerans över gränser.

Min förhoppning är att vi tillsammans ska få en inspirerande dag.

Varmt välkomna!

Till toppen