H.M. Konungens jultal 2013

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands!

Tillsammans med min familj vill jag tillönska er alla en god fortsättning på julen.

Någon har träffande sagt att julen inte bara är en tid på året, utan också en känsla. Det är lätt att känna igen sig i den beskrivningen. För visst är det med ord som, avkoppling, gemenskap och samvaro som julen fångas allra bäst. Min önskan är att alla får möjligheten att uppleva detta i jul. Jag vill rikta en särskilt varm hälsning till alla dem som inte har någon att dela julen med. Jag hoppas att de känslor som förknippas med julen också når fram till er.

För fyrtionde gången håller jag nu mitt jultal i egenskap av Sveriges Kung. Och, i år vill jag därför rikta ett stort tack till alla runtom i hela Sverige, som gjort just detta till ett år jag kommer att minnas länge. Att det har gått fyrtio år sedan jag tillträdde som Sveriges Kung och statschef har i olika sammanhang kommit att uppmärksammas. För allt det engagemang som visats vill jag framföra min stora uppskattning. Och, jag vill särskilt tacka för alla de givande möten jag fått uppleva med människor i vårt land. Detta inte minst under de olika resor Drottningen och jag har gjort till Sveriges alla län under året. Vi har besökt alltifrån Älvsbyn och Luleå i Norrbotten till Hässleholm och Lund i Skåne. Vi har tagit del av både framåtblickande forskning och glödande entreprenörskap - men också många olika föreningsliv som gör betydelsefulla insatser för att bevara bygders historia.

Det har funnits så mycket att imponeras över, och så många intryck. Men, det mest minnesvärda har varit alla människor som mött upp under resorna. Vi har mött en sådan värme, omtanke och framåtanda. Dessa möten har gjort det lätt att förstå varför omvärldens blickar så ofta vänds mot vårt Sverige. Detta land högt uppe i norr, som så ofta väcker stort intresse. Många gånger ser vi detta intresse ta sig uttryck i att Sverige är efterfrågat i världen. Det gäller våra produkter och våra tjänster, men det gäller också vårt land som sådant.

I år har jag haft möjligheten och förmånen att få representera Sverige vid extra många tillfällen. Tillsammans med Drottningen reste jag i april till Kroatien för ett statsbesök. Därtill har vi deltagit vid olika aktiviteter som återspeglat både näringsliv, forskning och kultur i flera länder. Vid en resa till USA i maj besökte vi Delaware, för att högtidlighålla att det är 375 år sedan de första svenskarna ankom till Amerika. Under året har vi även haft utländskt besök i Sverige. Bland annat har vi kunnat välkomna Turkiets och Portugals presidenter på statsbesök. Besök av dessa slag ger oss alltid möjlighet att visa upp Sverige. Och intresset för det vi har att visa är alltid stort. För Portugals president, var det självklart att hans besök också skulle inkludera ett besök i Lund. Där fick han ta del av Ideon, som är Skandinaviens och kanske en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för entreprenörer. Han fick också se platserna för bygget av MAX IV-laboratoriet och forskningsanläggningen ESS. Två unika framtidssatsningar inom avancerad materialforskning som är av betydelse inte bara för Sverige, utan också för vår omvärld. I höstas tog Drottningen och jag även emot USA:s president Barack Obama på Slottet. Presidenten gjorde också ett besök på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta för att lära sig om hur vi i Sverige arbetar med förnyelsebar energi och allt som gränsar till detta område. Där räknas vårt land till ett av de främsta i världen. Vi går i täten för arbetet med att finna hållbara lösningar på frågor kopplade till energi, miljö och klimat. Det här är bara några av många exempel på hur Sverige visar framfötterna. Ett annat utgörs av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Där fick man i år EU:s förtroende att leda ett mycket stort forskningsprojekt kring supermaterialet grafen, som kan komma att revolutionera morgondagens elektronik. Redan från starten omfattar Chalmers grafencentrum 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i hela 17 europeiska länder. I dess vetenskapliga råd ryms fyra nobelpristagare. Och de satsningar som nu görs berör tusen forskare i över tio år.

På liknande sätt skulle det gå att beskriva en mängd områden inom allt ifrån medicin, teknik och teknologi. Sverige är ett land som fortsatt lever upp till sitt namn som hem för forskning och innovation. Det är något jag känner stor stolthet över och som betyder mycket för bilden av Sverige i världen. Jag tror att det är viktigt att vi bygger vårt land med insikt om kunskapens och uppfinningars betydelse. På så sätt befäster vi inte bara den positiva syn som Sverige i dag förknippas med, utan vi kan också tillsammans förstärka och fortsatt utveckla vår nation.

Men, om detta utgör en del, i bilden av Sverige, är det ändå människorna jag tror betyder mest för den positiva Sverigebilden i världen. Ett land som är öppet, varmt, och framåtblickande. Och, det är också detta land jag har fått förmånen att möta i år. Under resorna genom Sveriges alla län. Under möten genom handslag, leenden och varma ord. Under en Sverigemiddag på slottet. Under en danseftermiddag på jubileumsdagen på Inre borggården här på Slottet. Vid dessa och många andra stunder har jag fyllts av glädje och stolthet, men också med tillförsikt inför framtiden. Vi må vara ett ganska litet land på vår jord, men gång på gång visar vi att vi förmår skapa något stort tillsammans. Detta genom en kombination av värden som hårt arbete, omtanke och nyfikenhet. Det har jag sett under de fyrtio år jag har haft möjligheten och förmånen att företräda Sverige. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som verkar för vårt land. Från norr till söder. Från våra livliga städer till vår storslagna landsbygd. I industrier och tjänsteföretag, kultur- och föreningsliv. På skolor, äldreboenden och sjukhus. Från ung till gammal. Det är alla ni, som tillsammans med era medmänniskor, gör Sverige så fantastiskt och speciellt. Med era arbetsinsatser är ni med och bygger vårt land. Med allt det ni dagligen åstadkommer gör ni Sverige till vad det är. Därför är det en förmån för mig att få representera Sverige. Så har det varit under de fyrtio år jag har varit Kung. Och, alla möten, allt det jag fått se och allt det jag fått uppleva under året har stärkt mig i denna känsla. Jag känner stor stolthet över Sverige och det vi har att visa upp. Det är med energi och stor glädje jag ser framtiden an.

Nu stundar snart ett nytt år. Jag hoppas vi tillsammans kan göra 2014 till ett bra år - för Sverige och för alla oss som lever här. Nästa år firar vi också något som är närmast unikt om vi ser till världen och dess historia. Sverige har då haft förmånen att få uppleva fred i 200 år. Det har vi skäl att högtidlighålla, men vi ska också ägna en tanke åt alla dem som inte lever med denna, den kanske största av mänskliga förmåner. Tillsammans med frihet är fred något av det största en befolkning kan uppleva. Låt oss hoppas att vår historia av fred och frihet kan bli något som vi kan få dela med hela världen i framtiden.

Med dessa ord vill jag avsluta mitt fyrtionde jultal, och jag ber att än en gång få önska er alla en riktigt god fortsättning på julen. Och jag vill, tillsammans med min familj tillönska er alla ett Gott Nytt År 2014!

Till toppen