H.K.H. Kronprinsessans tal i Rikssalen

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Kära Pappa,

Sverige har varit en monarki i mer än 1000 år.

Ätten Bernadotte har förvaltat och fört vidare det kungliga arvet och dess traditioner under två sekel. Av dessa har Du varit Sveriges Konung under de senaste 40 åren.

När Du tillträdde var Du nio år yngre än vad jag är idag. Du var 27 år, och hade inte haft den fadersgestalt jag har haft förmånen att ha i Dig, Pappa.

40 år är en lång period i dagens snabba och föränderliga samhälle. Med Din långa erfarenhet bidrar Du på ett unikt sätt till vårt land och till kulturarvets kontinuitet.

Du har format monarkens uppgifter efter den ram som den nya regeringsformen ger. Du har fyllt Din roll med ett meningsfullt innehåll utifrån Ditt valspråk För Sverige — I tiden.

Vid Din sida har Du haft vår mamma. Som Drottning och hustru har hon outtröttligt givit Dig sitt kloka och starka stöd.

Pappa, vi i familjen har sett hur ihärdigt och lojalt Du arbetar för det Du tror på, för Sveriges bästa. Din starka drivkraft och Ditt stora engagemang är värda all beundran.

Ditt hårda arbete har lett till stor uppskattning och respekt. Det har Du och Mamma fått många bevis på, inte minst under det senaste året när ni genomkorsat landet på Eriksgator och på nytt besökt samtliga län.

Kära Pappa,

Du är min och mina syskons älskade far, och en väldigt omtyckt morfar.

Som monark är Ni, Ers Majestät, min förebild. När det en gång blir dags, kommer jag ödmjukt och med stolthet föra ämbetet vidare in i framtiden.

Din farfars valspråk, Plikten framför allt, skulle lika gärna kunna vara Ditt. Att tjäna vårt land och vårt folk, har alltid varit, och kommer att vara, Din ledstjärna.