H.M. Konungens tal, SKL 150 år

(Det talade ordet gäller)

Herr ordförande,
vice statsminister,
mina damer och herrar,

Drottningen och jag uppskattar mycket att kunna närvara här ikväll när Sveriges kommuner och landsting högtidlighåller sina 150 år.

Vi har samlats för att uppmärksamma och hylla en lång svensk tradition av lokalt självstyre. Men lokalt bestämmande har länge varit ett naturligt inslag i det svenska samhället i form av forna tiders sockenstämmor och rådstugor.

Under de här 150 åren har det hänt mycket i Sverige. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar genom nya livsmönster och ökad välfärd.

Idag är den lokala självstyrelsen en del i det svenska samhället. Att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt, ger människor inflytande över sin egen vardag. Vården, skolan och omsorgen är grunden för vår välfärd och det är en stor och viktig del av våra liv.

Drottningen och jag har nyligen, närmare bestämt igår, avslutat en lång resa genom hela landet. Med anledning av att jag i år har varit statschef i 40 år, har vi de senaste månaderna besökt Sveriges alla 21 län, från söder till norr.

Vid dessa rundresor har vi tydligt upplevt de stora variationer som präglar vårt avlånga land. Det är en rikedom och en tillgång. Men det är också en utmaning som ni, företrädare för den lokala demokratin, hanterar varje dag. Det är inte alltid en lätt uppgift. Det krävs mod, engagemang och hårt arbete. Och det är egenskaper som vi fått många bevis på under våra möten med er och era kollegor vid våra besök.

Att besöka Sveriges alla län under en relativt kort samlad period har varit en unik möjlighet, att kunna ta del av allt som händer runt om i landet. Och vi känner en tillförsikt inför all optimism och framtidstro, som många människor vittnar om. Det är mycket glädjande.

Det är ofta på lokal nivå, som vårt samhälle utvecklas. Och det är inte minst tack vare er, som är samlade här ikväll, som detta är möjligt. Jag vill tacka för ert arbete och insatser!

Vi passar också på att rikta ett "tack för senast"! För många av er, som är här ikväll, har vi nyss mött på våra länsresor!

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för en mycket minnesvärd kväll och en utomordentlig måltid.

Tack.

Till toppen