H.M. Konungens tal på Hertig Johans torg i Skövde

Skövde, Västra Götaland

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Västgötar och Skövdebor,

Det är en stor glädje för mig och Drottningen att, under min jubileumsresa genom Sverige, besöka hjärtat av Västergötland. Varje år gör vi, i Kungafamiljen, många besök i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata visiter och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag resa runt i hela landet och förhoppningsvis möta många av vårt lands invånare från söder till norr. Det är en unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i alla län.

Oavsett var man anser att Sveriges vagga stod kan vi konstatera att den här trakten haft stor betydelse för Sveriges utveckling som rike. I Skaraborg finns många lämningar från medeltiden som visar det, inte minst ligger flera kungar från den tiden begravda här. Det var intressant att få besöka Varnhems klosterkyrka och höra om de senaste utgrävningarna som gjordes där för några år sedan. Då hittade man lämningar från sen järnålder och tidiga kristna gravar från 1000-talet, vilket är mycket värdefullt och lär oss ännu mer om vår historia.

Även idag har Västra Götaland stor betydelse för Sverige. Här finns en lång tradition av handel med industriellt kunnande och företagsamhet, så det är en traditionsrik bygd vi besöker idag.

Men, som alla vet, kan vi inte bara leva på minnen från förr. Omvärlden är i ständig förändring och vi måste följa med i den. Många industrier har försvunnit, inte minst i detta län. Andra näringar har kanske inte försvunnit, men bytt skepnad, så att de ser helt annorlunda ut idag.

Och här ligger Sveriges styrka. Vi har ofta en förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar och att göra det på ett sätt som gör att människor känner sig trygga. Öppenhet och nyskapande är det som även i fortsättningen kan ge oss en utveckling som håller på lång sikt.

Utvecklingen i Västra Götaland är beroende av att nya företag skapas och utvecklas. Sverige behöver fler företag. Det är bredden av företag som skapar den ekonomiska och sociala utvecklingen. Idag ingår besök på Dafgårds, Skara Green Tech Park och Kinnarp. Det är företag som har vuxit sig starka lokalt och sedan expanderat nationellt, och även utanför landets gränser.

Man skulle kunna säga "För Sverige i Tiden".

Det är just öppenheten för nya idéer, nya arbetssätt och nya människor som är en garant för utveckling. Det innebär att alla människor behövs och är välkomna. Liksom i Sverige i övrigt bygger utvecklingen i länet på att nya människor kommer och bidrar till att bygga välståndet. Det gällde förr och det gäller nu.

Så, för att länet och landet ska fortsätta att utvecklas, behöver vi uppmuntra nya idéer och lösningar. Skaparkraft och kunskap i förening behövs för att bygga på de styrkor och tillgångar som vi har.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka och vi ser fram emot en fortsatt inspirerande dag i Västra Götaland. Så här långt har vi haft en givande dag och vi är mycket tacksamma att så många människor har kommit hit till Torget i Skövde.

Tack!