H.K.H. Prins Daniels tal vid en ceremoni för nya svenska medborgare

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Att vara svensk är ingen viss hudfärg eller hårfärg.
Att vara svensk är ingen speciell dialekt eller accent.

Att vara svensk, det är att dela ett språk.
Det är att dela en plats på jorden.
Och det är att dela en gemenskap.

Ni får nu som svenska medborgare ett ansvar för denna gemenskap.
Jag vill uppmuntra er att ta detta ansvar på allvar.

För vi behöver er. Vi ser fram emot att fortsätta ta del av era erfarenheter och era bidrag till vår gemenskap - både genom ert entreprenörskap, genom ert deltagande i föreningsliv och organisationer - och genom ert bidrag till vår kultur.

Ni är inte gäster i detta land.
Sverige tillhör er.
Och ni tillhör Sverige.

Å den Kungliga Familjens vägnar är det med stolthet jag - här i Malmö på Sveriges nationaldag den 6 juni 2012 - hälsar er välkomna som svenska medborgare.

Till toppen