H.M. Drottningens tal vid World Child & Youth Forum

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Kära familj,
Statsråd,
Excellenser,
Mina Damer och Herrar, kära barn och ungdomar

Kungen och jag har länge burit på denna dröm, om att öppna upp Stockholms slott för möten mellan personer som på riktigt kan och vill ta ansvar, och därigenom har möjlighet att göra skillnad för barn och unga. Därför är vi så glada att ni alla har kommit hit idag.

Vi är också mycket glada över att vi har gäster som har rest långt för att vara med vid detta, vårt gemensamma World Child & Youth Forum. Vi har enskilda gäster från Brasilien, USA, Tyskland, Storbritannien, Indien, Norge, Belgien och så gott som alla diplomatiska beskickningar med oss i salen.

Barn är underbara, barn är enastående och barn är oerhört värdefulla. Barn är kloka, barn är kunniga och barn är kreativa. Barn är fantastiska! Vi vuxna har så mycket att lära av barn och unga. Vi har allt att vinna på att inkludera dem i vår vardag, ta vara på deras engagemang och se deras potential. Om vi inte gör det, riskerar vi tvärtom att förlora stora värden. Både mänskliga och samhälleliga. Att våra egna och andras barn har det bra är viktigt för oss alla.

Barn är beroende av vad vuxna runtomkring dem säger och gör. Det är därför viktigt att vi alla, var och en, gör vårt yttersta, för att försöka möta barns behov och rättigheter enligt barnkonventionen. Både för barnens skull men också för vår egen skull.

Samhällen, där olika aktörer samverkar för barnets bästa, har större möjligheter att få sina gemensamma resurser att räcka till. Socialt hållbara samhällen är samhällen där barn och unga får växa upp i en omgivning av varma, kunniga och intresserade vuxna. Där barn är viktiga. Barn som blir sedda och respekterade har goda chanser att leva ett bra liv och som vuxna spela roll för andra på ett positivt sätt. Men när barn och unga känslomässigt överges, är det svårare för dem att komma till sin rätt och ta till sig kunskap. Barn som blir kränkta, bestraffade och lämnade i olika former av utanförskap riskerar att drabbas av ytterligare problem. Barn som aldrig blir bekräftade och älskade för den de är, utan enbart för sina prestationer, kan ha svårt att lita till sin egen förmåga och visa uppskattning för andra. Barn som inte tror sig om någonting, utan som tvärtom ser sig själva som problem, utan värde, har svårt att finna balans och tillit i vardagen.

Det man är med om som barn bär man med sig resten av livet. Barndomen och ungdomsåren präglar i hög grad varje människas vidare utveckling. Våra egna erfarenheter spelar stor roll för oss alla.

För att orka vara kreativ, så måste man ibland stanna upp, ta en paus från vardagen, och låta sig inspireras. Avsikten med dagens forum här hos oss på Stockholms slott, är just att vi alla skall bli inspirerade att tillsammans -barn, unga och vuxna- med nya och gamla kontakter hitta nya infallsvinklar och nya samarbeten i barnkonventionens anda för att stärka våra barns rätt.

Välkomna till en dag fylld av väldigt många spännande uppslag, erfarenheter och möjligheter!