H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges Riksdag,

När ni folkvalda, ledamöterna i Sveriges Riksdag, samlas för ännu ett nytt arbetsår, så har ni många stora utmaningar framför er.

Jag känner alltid ett stort allvar när jag står här för att förklara Riksmötet öppnat. Ni har en viktig uppgift, att fatta beslut som kommer att påverka villkoren för många medborgare i Sverige nu och i framtiden.

Så sent som i början av detta år verkade ju allting betydligt ljusare och mer stabilt. Även om det fanns orosmoln utanför Sverige, så var vår ekonomi stark och det internationella läget relativt lugnt. Men sedan dess har mycket hänt.

Herr Talman,
I Sverige står vi nu inför flera utmaningar utöver osäkerheten i vår omvärld.

Det finns många frågor som griper över de partipolitiska gränserna.

En sådan fråga, Herr Talman, är det ökade våldet i vårt samhälle. Vi läser alltför ofta om hur oskyldiga människor helt oprovocerat attackeras, skadas och ibland också dödas av för dem okända gärningsmän. Hur kan detta ske?

De fruktansvärda händelserna i vårt grannland Norge den 22 juli gör denna fråga än mer angelägen. Bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo, som krävde åtta människors liv, var ett angrepp mot det demokratiska samhällets hjärta; och massakern på Utöya, där så många unga människor miste livet var en ohygglig tragedi!

För ett stort antal personer förändrades tillvaron för alltid, på ett brutalt sätt. Livet blir aldrig mer sig likt. Våra tankar går till de anhöriga. Vi kan bara ana vad de känner och upplever.

Herr Talman,
Det öppna demokratiska samhällets svar på sådana händelser måste vara att hat och terror skall bemötas med mer öppenhet, och med mer demokrati. Vi måste fortsätta att argumentera för tolerans och frihet. Och vi alla har ett ansvar att stödja de positiva initiativ som tas till samförstånd och samarbete.

Vi bör också fråga oss hur vi inom familjen, skolan och samhället i övrigt skall kunna förmedla grundläggande värderingar om icke-våld, alla människors lika värde, öppenhet och tolerans.

Bara några dagar efter händelserna i Norge valde över 38 000 scouter från 150 länder i världen att samlas på ett internationellt "Jamboree" i Kristianstad. Under två veckor så bodde alla tillsammans, deltog i olika seminarier och diskussioner, umgicks och lärde känna varandra. Drottningen och jag fick förmånen att på plats uppleva den starka tro på framtiden som ungdomarna har.

Avslutningsceremonin med alla dessa 38 000 scouter från hela världen var, trots att regnet vräkte ner, en fin manifestation. Glädjen, sammanhållningen och den gemenskap som ungdomarna från världens alla håll hade byggt upp under de två veckorna gick inte att ta miste på. Låt oss gemensamt förvalta alla de positiva krafter i samhället som ser möjligheter och som vill bidra till att göra världen bättre och mer fredlig.

Alla kände ett stort ansvar inför framtiden. Deras gemensamma slutbudskap var:
"I am a messenger of peace!" Det är framtidstro!

Vilken fin möjlighet, för er, valda ombud för Sveriges folk, att fånga upp och dra nytta av denna ungdomliga entusiasm och energi. Med dessa ord vill jag önska er all kraft och uthållighet att föra vår nation vidare i en för alla medborgare gynnsam utveckling.

Jag förklarar härmed 2011/2012 års Riksmöte öppnat.