H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Nykvarn

Nykvarn kommun

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära kommuninvånare i Nykvarn

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig och informativ dag.

Nykvarn är den yngsta kommunen i Stockholms län. Nykvarn har varit egen kommun i endast 12 år och vi har fått möjlighet att besöka skilda delar av den.

Vi har på plats fått uppleva en stark framtidstro bland kommuninvånarna. Det är många spännande projekt som är på gång. Befolkningsstrukturen är också ung, vilket märks i satsningar på barnomsorg, skola och ett mycket aktivt föreningsliv.

Tema för vårt besök har varit kommunens "Vision för 2025" med uppmaningen "Kom till Nykvarn — här får du förverkliga dina livsdrömmar".

Under vårt besök på Lillhagaskolan fick vi ta del av kommunens utbildningsverksamhet och fick med goda exempel veta vad de gör för att skapa "Sveriges bästa skola". Det egna skapandet ger en lust och glädje som det var roligt att se hos barnen idag. Dessutom var det inspirerande att få höra om elevernas framtidsdrömmar.

I Taxinge invigdes Östra Södermanlands Järnvägs nya Taxingelinje. Med hjälp av den nya järnvägslinjen kan besökare i sommar åka ångtåg hela vägen från Gripsholms slott till Taxinge slott. Satsningen kommer med stor sannolikhet att ha betydelse för besöksnäringen i både Nykvarn och Strängnäs kommuner.

I samband med besöket på Taxinge slott fick vi se de två Ornäsbjörkar som kommunen har planterat i parken till minne av bröllopet förra året mellan Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

På eftermiddagen besökte vi en av kommunens största arbetsgivare, Alcro-Beckers. Företaget visade den nya färgfabriken. Det var intressant att ta del av det miljötänk som ligger bakom tillverkningsprocessen.

Miljön är en av Nykvarns största tillgångar. Här finns en av de renaste sjöarna i regionen. Sjön Yngern är reservvattentäckt för Stockholmsområdet. Den gula forssländan i kommunvapnet symboliserar på ett bra sätt det rena vattnet i Yngern. Sjön Turingen, som ligger nära Turinge kyrka, har sanerats och renats efter utsläpp från det tidigare pappersbruket. Det är fina bevis på att Nykvarn värnar miljön och särskilt sina vattentillgångar. Det är positivt att besöka en kommun som agerar miljömedvetet.

Vidare har Nykvarn en lång tradition inom musiklivet. Inte minst inom blås har vi fått uppleva uppträdanden av bland annat Nykvarns Musikkår med elever från kommunens kulturskola och den världskända trumpetaren Peter Asplund.

Avslutningsvis vill jag och Drottningen tacka för en mycket givande dag här i Nykvarn.

Det har varit glädjande att se er energi och kämpaglöd. Behåll den i ert fortsatta arbete. Det är ni medborgare som bygger ert eget samhälle.

Lycka till i fortsättningen och tack än en gång för att vi inbjöds att komma hit.