H.M. Konungens tal i Filipstad

Värmland, Filipstad

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Mina damer och herrar,

Idag uppmärksammar vi en 400 år gammal stad. Det var den 6 april 1611 som kung Karl IX skrev under ett dokument som blev Filipstads födelseattest.

Vid Vikhyttan i Wärmeland skulle den nya staden grundläggas. Här samlades bergsmän och handelsmän till marknad, här bröts järnmalm i gruvorna, i hyttorna smältes malm till järn, stånghammare slog, rök från milor fyllde luften i skogarna och här fanns sjön som transporterade järnet från hyttorna ut i världen.

På 1750-talet kom så mycket som en fjärdedel av hela landets järnexport från östra Värmland. Snabbt började den nya staden växa fram och Filipstad blev den handelsplats som Karl IX avsett i sitt privilegiebeslut.

Men ett kungligt beslut är inte en garanti för en enkel resa. Flera gånger under Filipstads 400 år långa historia har invånarna fått kämpa för sin stad. Inte minst drabbades det unga Filipstad av flera stora bränder. Efter en av bränderna beslutades det till och med att Filipstad inte längre skulle få vara stad, och att invånarna skulle flytta till Karlstad eller Kristinehamn.

Men Filipstadsborna vägrade att lämna. Högkonjunktur eller lågkonjunktur, bergsbruk i tillväxt eller nedgång, blomstrande affärer eller börsfall — Filipstadsborna ger inte upp.

En liten kommun i utkanten av länet har både utmaningar och möjligheter. Filipstadsborna har all anledning att vara stolta över både sin historia och de satsningar som görs för framtiden. Investeringar i skola och utbildning är därför viktiga satsningar.

Tidigare idag besökte vi Bergsskolan som utbildar ingenjörer och tekniker till gruv- och stålbranschen. I tider av förändring när konkurrensen hårdnar så är en bra utbildning en viktig grund att stå på. Med en god utbildning har man större möjligheter att göra egna val i livet.

Ni har också nya invånare i kommunen som kommer från både Holland och Tyskland. Säkert flyttar de hit med en dröm om att i vardagen kunna bo närmare naturen. Då är Filipstad ett bra val!

Med dessa ord ber jag att få gratulera en pigg och vital 400-åring och tillönska en hoppfull och ljus framtid med full fart framåt.

Till toppen