H.M. Konungens välkomsttal vid World Child Youth Forum

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Statsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,
Barn och ungdomar,

Det är med stor glädje jag hälsar er alla varmt välkomna till Stockholms slott!

Jag tycker att det är viktigt och inspirerande att World Child & Youth Forum äger rum.

För snart ett år sedan talade jag om Forumet för första gången i mitt årliga jultal. Då berättade jag att Drottningen, jag och övriga familjen ofta talar om hur vi skulle kunna bidra till att förbättra villkoren under uppväxten för barn och ungdomar. En möjlighet kunde vara en ny mötesplats här på Slottet.

Vi ser ett forum där representanter från olika samhällssektorer och olika åldrar kan träffas.
Här finns chansen att knyta nya kontakter och utveckla idéer. Tillfälle ges till inspirerande samtal om barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med FN:s konvention. En strävan att finna goda lösningar kring hur vi alla kan bidra till att förbättra villkoren för barn och unga, både här hemma i Sverige, och världen över.

Vi är glada att ni alla valt att komma hit idag. Tillsammans representerar ni samhällets olika hörnpelare som på skilda sätt är viktiga för barn och unga.

Jag har sedan många år varit engagerad i Scouterna och Drottningen har grundat World Childhood Foundation och Mentor Foundation. Därför är det mycket glädjande att detta Forum, vars syfte är att stärka barns rättigheter, nu äger rum här på Slottet. En önskan, som vi haft länge, går i uppfyllelse.

Idag har vi samlat talare som kommer att dela med sig av sin stora erfarenhet vad det gäller arbete med barn och ungdomar och deras rättigheter.
Vi vill gärna hjälpa till och bidra till att sprida kunskap och inspiration kring dessa viktiga frågor. Vår önskan är att dagen ska bli både minnesrik och inspirerande för alla.

Till det här första Forumet har vi även bjudit in den diplomatiska kåren i Sverige för att om möjligt få en internationell spridning av Forumet och dess viktiga sakfrågor.

Ju fler man är som arbetar kring en gemensam sak, desto starkare blir man.

Än en gång varmt välkomna till Stockholms slott. Jag förklarar härmed World Child & Youth Forum öppnat.

Nu lämnar jag över ordet till Drottningen!