H.M. Konungens tal vid invigningen av Älvstranden Bildningscentrum

Hagfors

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Mina damer och herrar,
Barn och ungdomar,

I början av 70-talet, 1974, var jag här för att inviga den nya gymnasieskolan med bibliotek, sporthall och simhall. Det var påtagligt att det redan då fanns en stark framtidstro och vilja att satsa på bygdens barn och ungdomar.

Nu, 36 år senare, visar kommunen på nytt att utbildning och samverkan med företagen i länet är grunden för den lilla kommunens möjlighet till utveckling och livskraft. Älvstranden Bildningscentrum är en förebild för många.

Tidigare idag har jag haft glädjen att ta del av hur Uddeholm satsar för framtiden. Det är en styrka att kommunen och företagen samverkar för utbildning och arbete, inför kommande tiden.

I tider av förändring vad det gäller hårdare konkurrens mellan företag, mellan länder och marknader och mellan skolor så är en bra utbildning en viktig grund att stå på. Med en god utbildning får man bättre möjlighet att göra egna val i livet.

Äldre kunnig arbetskraft slutar och slussas ut. Då ska yngre ta vid för att utveckla den kunskap som redan finns. Den satsning på utbildning som nu görs här på Älvstranden i Hagfors är värdefull.

Att samla resurserna i ett Bildningscentrum, med särskild inriktning på naturvetenskap, teknik och estetiska ämnen är framsynt. Det är glädjande att se, och jag vill gratulera alla barn och ungdomar - och deras lärare - till en fin skola med bra möjlighet till studier.

Ni ska vara stolta över er fina skola, där ungdomar i alla åldrar samlas och lär känna varandra över åldersgränser. Jag hoppas ni tar tillvara de möjligheter som skapas här.

Dessutom finns det här bibliotek, fritidsgård, musikskola och olika idrottsarenor, vilket är unikt i Sverige.

Med dessa ord förklarar jag Älvstranden Bildningscentrum invigt.