H.M. Konungens tal vid invigningen av Igelsta kraftvärmeverk

Södertälje

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är med glädje jag är här idag för att inviga Sveriges största kraftvärmeverk som eldas med biobränsle.

Igelsta kraftvärmeverk kommer i framtiden leverera miljövänlig el och värme och är resultatet av ett gott samarbete mellan de tre kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Omställningen från kol och olja som Söderenergi genomfört sedan 1990-talet med det nybyggda kraftvärmeverket innebär att utsläppen av växthusgaser minskar avsevärt. Denna miljösatsning är kommunernas största miljöprojekt någonsin.

Utmaningarna när det gäller vår miljö och vårt klimat har aldrig varit större. Våra resurser är inte oändliga. I tider av oro för de miljöeffekter som stora utsläpp av växthusgaser åstadkommer, gör Södertälje, Botkyrka och Huddinge en viktig och betydelsefull insats för miljön.

Det är glädjande att idag kunna konstatera att Sverige ligger i framkant för att utveckla nya metoder för att minska miljöpåverkan. Denna utveckling och samarbetet över kommungränserna är något för kommunerna att vara stolta över. Ni är ett föredöme inte bara i Sverige, utan också för resten av världen.

Jag ber att få gratulera till ett framgångsrikt samarbete och förklarar härmed Igelsta kraftvärmeverk för invigt.