H.M. Konungens tal vid Regeringsrättens 100-års jubileum

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Statsråd,
Ers Excellens Finlands ambassadör,
Mina damer och herrar,

Jag befinner mig nu i Regeringsrättens situation. Jag skall som sista instans avdöma ett mål som rör relationen mellan enskilda människor och en myndighet. Jag kan då konstatera att de enskilda människorna som är närvarande här inte har grund för klagan mot den myndighet som serverat dem detta mål. Ni ska tvärtom vara rent ut sagt tacksamma och mållösa!

En viktig grundsten för vårt demokratiska samhälle är att den enskilde behandlas korrekt och garanteras sina rättigheter av de myndigheter som ansvarar för olika samhällsfunktioner.

Det arbete som Regeringsrätten och dess medarbetare utför är grundläggande för ett rättssäkert och väl fungerande samhälle. Jag vill därför tillönska domstolen och dess personal kraft och vishet i ett viktigt värv - så centralt för ett humant och civiliserat samhälle.

Jag vill slutligen tacka för en trevlig kväll och ett gott mål mat och säga att vad jag här anfört inte kan överprövas.
Jag ber er förena er med mig i en skål för Regeringsrättens 100-årsjubileum med önskan om fortsatt välgång.