H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor”

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Det är en viktig dag för utvecklingen mot den goda demensvården när ni sjuksköterskor från hela landet har samlats här i Malmö för det första nationella nätverksmötet för demensinriktade sjuksköterskor.

Ni som möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga i rollen som sjuksköterska har en stor betydelse för deras möjlighet till bästa livskvalitet trots kronisk och obotlig sjukdom.

För att arbeta framgångsrikt inom det svåra och komplexa demensområdet behövs så mycket specifik kunskap. Det krävs att ni som sjuksköterskor har kunskaper om de olika demenssjukdomarna och hur de utvecklas över tiden och hur olika symtom kan lindras — när det ännu inte finns någon botande behandling att ge.

Ni som sjuksköterskor behöver ha kunskap om de anhörigas och de närståendes situation, skapa goda relationer och förmedla hjälp och stöd så att de anhöriga får möjlighet att orka - hela vägen.

Ni behöver som sjuksköterskor, i rollen som arbetsledare stötta era medarbetare i deras kunskaps- och kompetensutveckling och verka för ett välfungerande teamarbete.

Ni som sjuksköterskor måste kunna kommunicera på olika nivåer, vilket ställer stora krav på er förmåga att vara lyhörd, att tolka och att kunna förmedla information.

Som anhörig har jag upplevt demenssjukdom på nära håll då min egen mor drabbades av demens. Utifrån min personliga erfarenhet vet jag att det behövs både specifika kunskaper och ett gott bemötande för att kunna förmedla god vård och omsorg och få det att fungera för hela den demensdrabbade familjen.
Behovet av specifik demenskunskap hos vårdpersonal blev grunden till starten av Silviahemmet på alla hjärtans dag 1996 och utbildningen av undersköterskor till Silviasystrar — specialister i demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi.

Allt sedan dess har 111 undersköterskor utbildats och idag är 148 undersköterskor under utbildning utifrån vårdfilosofin som innefattar kontroll av olika symtom, bemötande, team arbete och anhörigstöd. Mot målet högsta möjliga livskvalitet.

Sedan år 2004 sker utbildningen i samarbete med Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Det är för mig alltid lika glädjande att delta vid examensdagen och själv få möjlighet att hälsa på var och en.

Då samarbetet med Sophiahemmet Högskola har fungerat så bra beslutade vi att även samverka kring en utbildning för sjuksköterskor i demensvård. Så i januari i år startade 46 sjuksköterskor, från olika delar av landet, sin utbildning och i måndags hade jag den stora glädjen att hälsa på ytterligare 27 sjuksköterskor, som nu påbörjat studierna.

Det pågår en utveckling i vården och omsorgen och fler initiativ på nationell nivå har tagits de senaste åren.

Nationella riktlinjer håller på att utarbetas av Socialstyrelsen och via regeringens initiativ fick Silviahemmet uppdraget att tillsammans med Äldrecentrum i Stockholm starta ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet — som nu håller på att byggas upp. Wilhelmina Hoffman från Silviahemmet kommer strax att berätta mer om det.

Över hela landet pågår nu genom statliga stimulansmedel många olika projekt inom demensområdet, vilket också är glädjande och min förhoppning är att dessa projekt ger möjlighet till en fortsatt god utveckling. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt inom demensområdet.
Min förhoppning är att den goda utvecklingen fortsätter och att ni alla känner er delaktiga i det viktiga nationella arbetet för den bästa vården och omsorgen om personer med demens och deras anhöriga.

Jag önskar er ett par inspirerande dagar och vill tacka Geriatriskt utvecklings-centrum, professor Sölve Elmståhl och Signe Andrén, medicine doktor och sjuksköterska, med sitt team för detta fina initiativ.

Tack!