H.M. Konungens tal i Skärholmen

Skärholmen

(Det talade ordet gäller)

Herr stadsdelsdirektör,
Herr ordförande i stadsdelsnämnden,
Mina damer och herrar,

För 40 år sedan, 1968, stod min farbror Prins Bertil på samma plats som jag står nu.

Prins Bertil invigde då Skärholmen och knöt an till Skärholmens mångåriga historia och folkomflyttningen från landsbygden till städerna.

Sedan dess har många människor flyttat, inte bara från landsbygden, till städer. Många har kommit till Sverige från olika länder, på flykt undan förföljelser och orättvisor eller, helt enkelt, för att få ett bättre liv. Många av er som står här, har kanske kommit till Sverige och Skärholmen för att skapa en ny framtid för er och er familj.
Samtidigt bor det människor här i Skärholmen som var med vid invigningen redan för 40 år sedan.

Under mitt besök idag har jag besökt tre olika ställen;
Sätra Vård och Omsorgsboende för äldre, Bogsätra gruppbostad för funktionsnedsatta och Ungdomshuset
"2:a Hemmet".

Vid besöken har jag talat med många människor
som visat intresse för sitt boende, engagerad personal och trevliga ungdomar.

Jag har fått många spontana och trevliga möten under hela dagen och har känt mig välkommen.

Många av de jag träffat har sitt ursprung i andra länder än Sverige. Och det speglar att Skärholmen är en mångkulturell stadsdel och att nästan hälften av medarbetarna i stadsdelsförvaltningen har sitt ursprung utanför Sverige.
Att på det här sättet uppleva integration i praktiken, som en naturlig del i att utforma och driva viktiga välfärdstjänster har varit givande.

Att städernas förorter utvecklas på ett bra sätt och att man nysatsar på sociala frågor som skolor, fritid och omsorg är en avgörande fråga för ett bra Sverige. Därför är det viktigt för mig att besöka Skärholmen.

Min farbror, Prins Bertil, sa 1968: "I förhoppning att Skärholmen skall motsvara allas förväntningar om en bättre stad, en stad för lyckligare människor, en stad för ett rikare liv, kort sagt en stad värd att leva i", och invigde därmed Skärholmen.

Det jag har sett idag visar att min farbrors förhoppningar inte har kommit på skam, utan att Skärholmen har utvecklats till en bra plats att leva på, för många olika människor.

Härmed förklarar jag det nya, renoverade, Skärholmens centrum invigt!