H.M. Konungens tal i Södertälje

Södertälje

(Det talade ordet gäller)

Herr Landshövding,
Kära Södertäljebor,

För ett par timmar sedan, före avresan hit till Södertälje, öppnade Drottningen och jag Södra Valvets portar till Stockholms Slott. Mängder av besökare hade samlats på Slottsbacken (i morgonsolen) för att använda Nationaldagen till att lära mera om det svenska kulturarv som vårdas och visas i Slottet sedan flera sekler.

Kungliga Slottet i Stockholm är ett utmärkt exempel på hur Sverige genom tiderna har byggts av människor från olika delar av Europa. De skickligaste, oberoende av härkomst, värvades att hjälpa till.

Kungliga Slottet är en spegel av hela vårt Sverige, som alltsedan Vikingatiden och framåt, haft utländska kontakter. Dagens mångkulturella samhälle är knappast en nyhet. I alla tider har människor rört sig över gränserna, ibland i större utsträckning och ibland i mindre. Vår mångfald har djupa rötter, vilket vi kan vara stolta över.

Idag har Drottningen och jag kommit hit till Södertälje för att tillsammans med Er alla hylla Sverige och de värden vårt land representerar. Dit hör mångfald men också frihet och fred, demokrati, rättvisa och solidaritet med våra medmänniskor.

Södertälje är en framåtsträvande och dynamisk kommun men man vårdar också sina rötter och sin historia. Redan för tusen år sedan var detta en internationell handels- och mötesplats. Härifrån for handelsmännen ut i världen. Människor möttes, idéer utbyttes och relationer byggdes.

Södertälje är fortfarande en mötesplats för människor, idéer och kulturer. Invånarna kommer till stor del från andra delar av Sverige, Norden och världen. Här finns stora och världsledande företag, människor härifrån reser runt hela vår jord och handlar med andra länder. Människors vardag påverkas av världen. Ibland uppstår svårigheter; konflikter måste lösas. Men förutsättningarna är goda med samarbetsanda och kreativitet.

Förmågan att handskas med de globala perspektiven är avgörande för framtiden, för tillväxt och utveckling. Men det är också viktigt att vi tar hand om det som finns nära. En dag som denna, Nationaldagen, har vi rätt att visa stolthet över det vi kan och vi gör. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det, att vi vågar visa vår identitet.

Södertälje uppmärksammas runt om i Sverige och världen för de ansträngningar som görs för att nyanlända kommuninvånare skall finna sig väl tillrätta. Det är förståeligt eftersom vi har skäl att lära av varandra hur vi bygger ett samhälle som vilar på många kulturer och religioner.

Jag tillhör dem som får möjlighet att se vårt land. Nästan som Nils Holgersson genomkorsar jag Sverige så mycket jag hinner och orkar. Det finns så mycket att se och lära. Det finns så många fantastiska människor, som gör så mycket gott.

Låt oss ta fasta på det positiva.
Låt oss alla få vara stolta över att bo i Sverige.

Med dessa ord önskar jag Er alla en fortsatt glad och festlig Nationaldag. Låt oss gemensamt hylla vårt land i ett fyrfaldigt leve.

Leve Sverige, leve det!