H.M. Drottningens tal vid Mentor Sveriges 10-årsjubileum

(Det talade ordet gäller)

Ärade gäster,
Kära Mentor-vänner,

Jubileer kan användas på olika sätt. Man kan se bakåt och summera. Man kan blicka framåt och filosofera, missionera och stimulera.

Låt mig göra bådadera helt kort.

För tio år sedan när vi startade Mentor Sverige hade Mentor International varit verksam i tre år. Jag kan än idag minnas den soliga dagen våren 1994, när vi initiativtagare träffades i Genève för att i samråd med WHO lägga grundstenen till det internationella nätverk, som vi alla tyckte fyllde en lucka i drogbekämpningens flora av organisationer.

Fokus för vår verksamhet inriktades redan från början på upplysande och förebyggande arbete. Mentor är, som ni säkert vet, grekiska. Mentor var en ädling från Ithaka och en av Odysseus förtrogna. Numera används ordet ´mentor´ om den som med ledning och hjälp bistår en yngre och oerfaren person.

Vi kunde alltså inte ha hittat ett bättre namn för vår organisation. Ordet är dessutom internationellt och kan användas i alla de länder vi idag är etablerade.

Mentor Sverige har under tio år byggt upp en väl förankrad, ständigt växande verksamhet och genomför idag mentorskapsprogram för unga samt stöder föräldrar genom kurser, seminarier och rådgivning. Vi samarbetar idag med 40 skolor runt om i landet liksom med många kommuner. Vi har rekryterat mentorer åt 600 ungdomar och ordnat kurser åt tusentals föräldrar.

Det var backspegeln. Och nu till kristallkulan för att en stund försöka se in i framtiden.

Vår organisation behövs idag mer än någonsin. Och behovet kommer att öka. Föräldrarollen i vårt snabba, mångfacetterade, globaliserade samhälle blir svårare och svårare att fylla. Barn och ungdomar behöver stöd och vuxennärvaro. De behöver tid och möjlighet att tala med föräldrar och andra vuxna i sin närhet.

Samtidigt ökar kraven på oss föräldrar. Vi skall hinna med så mycket. Många tvingas av professionella och ekonomiska skäl att nagga i kanten på den tid de vet att de egentligen skulle behöva tillbringa med sina barn. Missbruk och andra problem kan ibland också omöjliggöra ett riktigt föräldraskap.

Våra barn borde aldrig behöva sitta emellan. Barn och ungdomar har rätt till sin del av vuxnas tid och omsorg. Den senaste tidens mörka händelser i Sverige, på Kungsholmen såväl som i Rödeby, bekräftar behovet av mentorskap, antingen genom de egna föräldrarna eller andra vuxna, i skolan eller i den väl utvecklade sociala sektorn i vårt samhälle.

Mentor behövs och kommer att behövas också i framtiden. Men för att Mentor skall kunna fullgöra sitt arbete på bästa sätt behöver Mentor sina mentorer. Både bokstavligen och i form av ekonomiska samarbetspartners.

Jag vill gärna passa på att tacka alla goda krafter, som genom åren har stött Mentor i arbetet för ett bättre liv för våra unga, utan droger och missbruk. Som initiativtagare till Mentor International och hedersordförande i Mentor Sverige känner jag en djup tacksamhet för all den goda vilja och alla de uppoffringar jag sett prov på under de gångna åren.

Nu är det bara att ta nya tag och gå vidare in i framtiden. Jag hoppas naturligtvis på fortsatt välvilja och givande samarbete. Varmt välkomna till denna kväll och tack igen!