H.M. Konungens tal vid ostindiefararen Götheborgs hemkomst till Göteborg i samband med statsbesök från Kina

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Kära göteborgare och Götheborgsvänner,

För ganska exakt 275 år sedan inleddes en ny epok i Sveriges historia som handelsnation. 1731 bildades det Ostindiska kompaniet och kort därefter avseglade dess första fartyg mot Kanton på andra sidan jordklotet. Därefter skulle många mycket strapatsrika seglatser företas till och åter från Kina.

Kina kom på detta sätt till Sverige i form av porslin, the, siden och kryddor. Goda relationer etablerades mellan våra länder och staden Göteborg blev ett naturligt centrum i Sverige för denna handel.

Det är därför ingen tillfällighet att det nu, i modern tid, är hängivna sjöfartsvänner och staden Göteborg, med gott stöd av flera stora svenska företag, som står bakom återskapandet av ett av de ursprungliga fartygen, ostindiefararen Götheborg.

Det skepp, Götheborg III, som vi idag välkomnar åter till sin hemmahamn, är en symbol för goda historiska relationer mellan Kina och Sverige. Samtidigt är hela projektet ett uttryck för vilja till samarbete nu och i framtiden.

Jag har personligen följt skeppets tillkomst från första början och blev ganska snart dess beskyddare. Förra året gick en dröm i uppfyllelse när jag, tillsammans med Drottningen, som är fartygets gudmor, var med ombord, då Götheborg efter 250 år och en lång seglats "kom tillbaka" till Kanton. Detta var en oförglömlig upplevelse!

Tack vare Er inbjudan, Herr President, blev det ett fint statsbesök. Det är nu med glädje som vi återgäldar Er gästfrihet under detta första kinesiska statsbesök i Sverige någonsin.

Herr President, Ni leder Kina vid en tidpunkt då landet genomgår stora förändringar. Den ekonomiska utvecklingen saknar motstycke. Samtidigt är utmaningarna stora.

Samarbetsmöjligheterna mellan våra länder är många och vi välkomnar intresset för svenska erfarenheter inom många områden. Kina är idag Sveriges viktigaste handelspartner i Asien. Våra universitet och högskolor har ett omfattande samarbete med kinesiska universitet. Allt flera kinesiska turister hittar till Sverige och intresset för Kina i Sverige växer dag för dag.

Jag vill gratulera alla Er som står bakom Götheborgs tillkomst och framgångsrika resa till Kina, men också lyckönska alla i besättningen som seglat henne under alla månader till sjöss, sammanlagt ca 500 frivilliga, lyckliga ungdomar från hela Sverige. Det är ett prov på svenskt kunnande och företagsamhet. Skeppet förmedlar också i all sin skönhet de svensk-kinesiska relationernas rika historia och spännande framtid.

Välkomna hem efter en fantastisk resa!