H.M. Konungens tal i samband med kommunbesöket i Täby

Täby

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Täbybor,

Forna tiders Eriksgator företogs av den nyvalde Konungen genom Sveriges landskap enligt en speciell route. Syftet var att mottaga folkets erkännande men också att godkänna landskapens lagar och bekräfta viljan till fred.

Eriksgator i modern tid kallas länsbesök och målsättningen är att monarken skall lära känna de olika delarna av sitt land samtidigt som medborgarna skall få möjlighet att lära känna sin kung eller drottning.

Efter bara ett par decennier hade jag nu besökt alla Sveriges län, i flertalet fall tillsammans med Drottningen. Bara Stockholm återstod. Jag tyckte det kändes märkligt att göra en traditionell tredagar lång rundresa i mitt hemlän och beslutade efter samråd med länsstyrelsen att avlägga ett besök årligen i vardera en kommun i länet.

Och nu börjar vi närma oss slutet på listan också när det gäller dessa
s k kommunbesök. Men ofta är det klokt att spara det bästa till sist... och idag har vi kommit till Täby. Vi gläder oss över att så många tagit emot oss på ett så varmt och vänligt sätt. Det tackar vi alldeles speciellt för.

Förmiddagens program har tagit oss från Täbys historiska delar genom Täby Centrum och hit till vackra Näsby Slott. Vi har fått se mycket av intresse, som man inte känner till om man inte viker av från motorvägen och andra tillfartsvägar. Och i eftermiddag väntar en fortsatt blandning av gammalt och nytt.

När vi står här utanför Näsby Slott känns det nästan som hemma. Det går inte att ta miste på att det är en Tessin som är mästaren bakom detta slott liksom det i Kungliga huvudstaden. Det finns också andra skäl varför jag känner mig hemma just här. Det var nämligen här jag påbörjade min militära utbildning inom marinen. På den tiden härskade nämligen Sjökrigsskolan på Näsby Slott där jag tillbringade några sommarmånader 1966. Så jag känner mig nästan som gammal Täby-bo.

Täby tycks ha kompassen inriktad mot framtiden. Kommunen har omfattande expansionsplaner för 20 000 nya invånare och lika många jobb till år 2030. Redan idag är det ett aktivt samhälle med många unga barnfamiljer, som sökt sig hit. Kommunen är innovativ när det gäller skolor, vård och omsorg. Kulturen lever. Och sist men inte minst finns här drygt 7000 företag. Med den siffran ligger Täby högt upp på listan över hela landets mest företagsamma kommuner.

Det verkar ganska spännande att bo i Täby. En kommun på ´g´ om man använder sig av ett modernt uttryckssätt. Men en kommun kan inte vara aktiv utan sina invånare. Det är ni alla som gör det! Vikten av lokalt engagemang och medborgarinflytande är avgörande för trivsel och harmoni. Samarbete över gränser är nödvändigt för att nå dithän.

Och ni verkar ha lyckats. Jag kan bara gratulera till det och uppmana er att fortsätta arbeta tillsammans för ert eget och ert samhälles bästa. Ni tycks ha lagt en god grund och det återstår bara att önska er lycka till också i framtiden!

Tack för mig.