H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära vänner,

Välkomna till Stockholms Slott och Vita Havet!

När jag vanligtvis hälsar gäster välkomna till detta vackra rum vid andra tillfällen är de oftast klädda i högtidsdräkt, frack och aftonklänning. Detta är nämligen Kungl. Slottets festlokal.

Idag är det också fest, men av ett annat slag. Titta bara på dagens möblering! Måtte tekniken stå pall!

För ett år sedan när jag fyllde 60 firades dagen just i Vita Havet. Jag fick många fantastiska gåvor med anledning av den dagen. Men en skiljer sig åt från de andra. Det handlar om Stiftelsen Ungt Ledarskap, som har som målsättning att stödja och hjälpa till att utveckla värdebaserat ledarskap bland de unga i Sverige. Det är en fantastisk gåva, som hela tiden växer genom nya bidrag från generösa givare.

Gåvan ger mig och alla dem som lämnat sitt stöd en möjlighet att stötta unga duktiga, svenskar genom att ge dem en god ledarskapsträning. Vi siktar för närvarande på att, minst 10 år framåt i tiden, årligen kunna dela ut stipendier till unga ledare och därmed stödja dem i deras ledarutbildning. Vi behöver andra förebilder än dem som dokusåpakulturen har givit oss de senaste åren. Vi behöver riktiga hjältar!

Stiftelsen Ungt Ledarskap är ett resultat av ett gediget och energiskt grundarbete från scouternas sida. Många initiativrika människor har satsat tid och kraft i planeringen och uppbyggnadsfasen av Stiftelsen. Allt detta kan jag inte tacka nog många gånger för.

I detta arbete har tidigare ingått fem olika seminarier som har samlat representanter för Näringslivet, den offentliga sektorn, ideella organisationer och scoutrörelsen. Intensiva diskussioner och ett givande utbyte av erfarenheter har lett till intressanta resultat och slutsatser. Alla har medverkat och på så sätt bidragit till ökad kunskap om ledarskap. Något som vi skulle vilja föra vidare och ut i samhället.

Scouterna står för sunda värderingar. Vikten av gott kamratskap och framsynt ledarskap spelar en framträdande roll. En riktig scout är en förebild för andra ungdomar. De värderingar som ligger till grund för scoutrörelsen kan därför på ett utmärkt sätt tjäna som riktmärke när vi definierar gott värdebaserat ledarskap.

Den här dagen är en höjdpunkt för mig på många sätt. Som scout, medmänniska, men också monark. Vi kommer idag att träffa tre fantastiska unga ledare, de tre första som kommer att tilldelas det nyinrättade stipendiet Kompassrosen. De har valts ut av en kvalificerad jury bland 135 sökande från hela landet.

Vi har också med oss idag ett 20-tal ungdomar från Fryshuset och Scouterna som följer en ledarskapsutbildning finansierad av Ungt Ledarskap. En utbildning som jag hoppas kommer att skapa naturliga ringar på vattnet. Här finns naturligtvis också ett antal scoutledare med bred erfarenhet av bland annat ledarskap.

Ni är alla lika välkomna! Detta gäller naturligtvis också våra tre speciella gäster från näringslivet. Ni har utmärkt er på olika sätt och i olika branscher, internationellt och i Sverige, genom att visa prov på ledarskap grundat på sunda värderingar. Idag har ni lovat att dela med er av era rika och unika erfarenheter. Varmt välkomna!

Det är så att vi som är lite äldre har livserfarenhet och därför borde kunna vägleda och skapa utrymme för er som är yngre och ge er chansen att få träna ledarskap. Men naturligtvis måste ni anpassa detta till er övertygelse i ett föränderligt samhälle.

Det är faktiskt vårt ansvar som vuxna att på det sättet investera i framtiden, i ett ledarskap som lyfter fram förebilder med goda värderingar, som förstår och uppskattar kulturella skillnader. Ett gränslöst ledarskap.

Vi har samlats här idag kring ett projekt, baserat på tanken att ge unga människor kunskap och kraft att utöva ett sunt och gott ledarskap. Vi har samlats för att rikta kompassen mot framtiden, mot dagens unga ledare som skall ta över och fortsätta bygga vårt samhälle för kommande generationer.

Därför vill jag nu avsluta med att än en gång uttrycka min uppskattning, tacksamhet och respekt inför alla er som engagerar er i Ungt Ledarskap. Jag hoppas att ni, liksom jag, fortsätter att stödja arbetet med att vidare utveckla värdebaserat ledarskap. Vi måste ge alla unga ledare de chanser de så väl behöver. Eller som Baden Powell uttryckte det: "The most worth-while thing is to try to put happiness inte the lives of others".

I den andan vill jag än en gång hälsa Er alla hjärtligt välkomna till dagens seminarium och stipendieutdelning!