H.M. Konungen tal vid invigningen av Livgardets nyrenoverade stallar

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

År 1897 invigdes denna kasern och dessa stallar av min farfars farfar för K 1 Livgardet till häst.

Under 108 år har således här ett stort antal hästar och kavallerister passerat.

Tiderna har förändrats. Hästarna ingår inte längre i några krigsförband, men de fyller en mycket viktig funktion i vår beridna högvakt och i annan statsceremoniell verksamhet.

Min far Prins Gustaf Adolf tjänstgjorde på K 1 och förde en av K 1:s ryttarbataljoner under beredskapsåren. Även för honom var hästen en viktig ledsagare och kamrat.

De gamla kulturskyddade stallarna från 1897 uppfyller inte dagens krav. Hästarna har, precis som vi människor, utvecklats och blivit större.

Kraven på modern hästhållning har dessutom förändrats avsevärt. Lagar och EU-regler har förändrats och tillkommit.

De nya bestämmelserna har inneburet att stallsituationen måste förändras. De dispenser som vi levt med i flera år räcker inte längre. Dessutom har organisationen förändrats: K 1 har blivit LIVGARDET. Men uppgiften att lösa den beridna högvaktstjänsten och vara en viktig del i den statsceremoniella verksamheten består.

Med glädje ser jag därför dessa nyrenoverade stallar där hästar och hästhållningen står i centrum och förklarar härmed Livgardets stallar återinvigda.