H.M. Konungens tal till president Vicente Fox vid den officiella välkomstceremonin i Nationalpalatset i Mexiko City

Mexico City

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Fru de Fox,

Drottningen och jag tackar för det varma mottagandet vi och vår delegation mötts av här i Mexiko City. Vi är glada över att åter vara tillbaka i detta fascinerande land.

1982 gjorde vi det första svenska statsbesöket i Mexiko och i Latinamerika - någonsin. Vi upplevde det mexikanska landskapets skönhet, landets intressanta historia, dess unika kulturella traditioner, och de gästfria människorna. Alldeles särskilt minns jag en tidig morgon och en av de historiska pyramiderna, som jag fick klättra upp för i soluppgången.

Ert land gjorde starka intryck på oss som vi sedan dess har burit med oss och återvänt till många gånger när vi talat om resor vi gärna minns.

Det var därför med glädje, som vi mottog Er inbjudan att göra ett nytt statsbesök i Mexiko. Det ger oss en utmärkt möjlighet att kunna jämföra och uppleva de förändringar som Mexiko har genomgått under de senaste 20 åren. Mexikos framsteg och utveckling vittnar om stor kapacitet och många möjligheter.

Besöket ger oss också tillfälle att ytterligare stärka förbindelserna mellan Mexiko och Sverige på olika områden såsom kultur, industri, handel, forskning, idrott och mycket annat. Samtidigt som Drottningen och jag är här besöker en svensk delegation av framstående representanter för svenskt näringsliv landet. De skall i möten med mexikanska kollegor och samarbetspartners komma fram till hur handel och investeringsutbyten mellan våra länder skall kunna öka och förbättras.

Herr President,

Fru de Fox,

Relationerna mellan Mexiko och Sverige är utmärkta. Vårt statsbesök vill vi gärna se som en bekräftelse på den långa och varma vänskapen mellan våra länder. Vi ser med spänning fram emot många nya upplevelser och kunskaper om delar av Mexiko, som vi inte såg förra gången. Drottningen och jag tackar än en gång varmt för inbjudan.