H.M. Konungens tal i Skövde den 6 juni 2001

Skövde

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar,

Att få påbörja en dag som denna med en resa genom det svenska landskapet är en ynnest. Mellan hägg och syren är vårt land som allra vackrast. Den skira grönskan i hagar, på ängar och i skogsdungar bär fortfarande på löften om en härlig blomstertid.

Drottningen, Kronprinsessan och jag har i dag gjort en resa från öst till väst. Men vi gör också en helt annan resa från det moderna, mångkulturella och högteknologiska Sverige till den tid då Skövde fick sina stadsprivilegier för 600 år sedan.

Denna resa i historien gör vi tillsammans med alla Er som samlats här för att hylla Sverige på vår Nationaldag.

Många länder firar sin nationaldag med anledning av ett fredsslut, en självständighetsförklaring eller något annat viktigt steg, som medfört nationens befrielse från elände och förtryck.

Vårt land har varit förskonat från krig och konflikter, som lett till mänsklig förnedring och lidande under närmare två sekler. Nationaldagen har för oss i stället blivit ett tillfälle, som ger möjlighet till uppslutning kring våra nationella värden, med den blågula flaggan som en självklar symbol.

Här, i Skövde, har vi anledning att tänka tillbaka på 600 år av utveckling, från religiös samlingsplats till en modern industristad. Våra förfäder har byggt vårt land i både med- och motvind. Vi har en förpliktelse gentemot dem, att förvalta och förädla det arv de lämnat efter sig och som vi skall låta våra barn och barnbarn ta över.

Det talas mycket om det globala samhället i dag. Gränser rivs på alla områden. Vår utblick blir vidare och vårt ansvar mera omfattande. Men samtidigt har vi det lilla och det nära att bry oss om. Vår familj, våra vänner, våra arbetskamrater, våra medmänniskor.

Miljön och naturen måste vi värna. De framsteg som gjorts i vårt land inom detta område måste hela tiden försvaras. Haven och sjöarna, skogen och ängarna vill vi gärna se som de idyller de dessvärre inte är.

Vi har en skyldighet att kämpa vidare för att också värna den etiska miljön. Våldsdåd, antidemokratiska tendenser, egoism och brist på solidaritet beskrivs så gott som dagligen med förskräckande text och bild i snabba medier, som når ut till varje svenskt vardagsrum.

Respekt är ett ord som dessvärre allt oftare blir bortglömt. Respekt betyder för mig inte underdånighet utan tolerans och intresse för omgivningens tillstånd och välmåga.

Låt oss i dag, på Sveriges Nationaldag år 2001, tänka med respekt på våra medmänniskor och på vår miljö. I miljön räknar jag in hela vårt enastående kulturarv av natur, traditioner, tolerans och intresse för omvärlden.

Skövde får med sina 600 historiska år stå som symbol och garant för att de värderingar vi i Sverige omhuldar och uppskattar får leva vidare även i framtiden. Vi har många utmaningar framför oss, i världen, i Europa, i landet och här i Västergötland. Genom intresse och förståelse för det nya kan vi fortsätta att bygga vårt land för framtiden.