H.M. Konungens tal till svenska folket nyårsafton 1999

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar,

Om en kort stund går vi in i ett nytt årtusende. Även om själva millennieskiftet mera är en fråga om talmagi än om någon märklig händelse, firas det runt om vår jord. Vi fylls alla av förhoppningar, nyfikenhet och ett visst mått av bävan inför det nya, som väntar oss när vi tar steget över tidens tröskel till tjugohundra-talet.

Sverige har under de senaste tusen åren genomgått en omfattande utveckling. Vid förra millennieskiftet var vårt land ett löst sammanfogat förbund av landskap, där Olof Skötkonung regerade.

Idag är Sverige en del av ett världssamfund där länderna binds allt hårdare samman i ett nätverk av internationella kontakter. Det gäller i såväl ekonomiskt, tekniskt, politiskt som kulturellt avseende. Globaliseringen innebär att vårt land blir alltmer beroende av vad som händer utanför våra egna gränser. Detta medför inte enbart risker utan, framför allt, stora möjligheter.

När vi nu firar tusenårsskiftet i världens alla hörn, är det första gången i historien som en stor del av mänskligheten har möjlighet att följa och deltaga i samma händelse samtidigt. Visserligen inträder det magiska ögonblicket vid olika tidpunkter, men vi kan ändå förenas i gemensamma förhoppningar och önskningar.

Alla vill vi att nästa år skall ge oss fred, att alla människor skall få uppleva frihet och kunna känna sig trygga. Vi hoppas på rent vatten och frisk luft, något som vi här i vårt vackra Sverige tar för givet, men som är avlägset på så många andra håll.

Det nya bladet i tidens bok, som millennieskiftet ger oss, verkar stort och blankt. Låt oss då på första sidan i det kapitel som heter tjugohundra-talet skriva in grundläggande värderingar om fred och demokrati. Vi får aldrig ge efter för våld, terror och förtryck. Vår långa tradition av medmänsklighet och solidaritet, som vunnit stor respekt ute i världen, är något att värna om även i framtiden.

Sverige är ett rikt land. En av de främsta tillgångarna är alla de människor, som lever och verkar här. Det är viktigt att den enskilde medborgaren får komma till tals och att han har en given plats också i framtidens samhälle. Låt oss tillsammans slå vakt om vårt öppna, svenska samhälle, för vår egen skull, men också för våra barn och för kommande generationer.

När vi nu lämnar ett millennium bakom oss, gör vi det med stor respekt och ödmjukhet inför de förfäder, som byggt vårt underbara land. Vi går in i en ny tid med kraft, styrka och vilja att bevara och föra vidare de värden, som präglar Sverige och som skapar respekt för vår roll i det internationella samfundet.

Med förhoppning om en god framtid önskar jag Er alla en lyckosam inledning på nästa årtusende och ett riktigt gott nytt tjugohundra.