H.M. Konungens tal

i Anderstorp den 6 juni 1997

Anderstorp

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar,

För Drottningen och mig har det blivit en självklar tradition att tillbringa en del av Nationaldagen utanför huvudstaden för att sedan återvända i tid till Nationaldagsfesten på Skansen i Stockholm.

Just en dag som denna är det särskilt viktigt att tänka på Sverige i sin helhet, på allt det som binder samman oss svenskar till ett folk och ett land.

Sverige är en av Europas äldsta nationer. Vår historia och vår kultur liksom vårt språk är solida grundstenar, på vilka tidigare generationer med omsorg byggt ett land, som vi alla skall vara stolta över.

Men nationen är inte ett statiskt och av historien givet begrepp utan en dynamisk process, en föränderlig skapelse av dess medborgare: Ett land utvecklas ständigt, genom inflytande både inifrån och utifrån.

Men människors kraft, vilja och förmåga är de faktorer, som i första hand är avgörande för landets framtid.

Detta gäller såväl i det stora som i det mindre perspektivet. Och var kunde detta bevisas bättre om inte just i denna företagsamma del av Sverige!

Anderstorp och de närbelägna orterna i denna region kännetecknas framför allt av sina många och aktiva småföretag. Företagsetablering är både svårt och riskfyllt, men livskraftiga företag skapar ekonomisk tillväxt och därmed också arbetstillfällen. Enskilda individers engagemang och förmåga är en förutsättning för en lyckosam utveckling i hela vårt samhälle.

Kunskaper och utbildning är i sin tur avgörande för förmågan. Det som vi idag investerar i utbildningssektorn rar vi i morgon tillbaka genom att våra barn bereds goda möjligheter till arbete. I en värld, där utvecklingen konstant accelererar, är det viktigt för både oss och kommande generationer att hänga med. Vår konkurrenskraft på utbildningens område måste bibehållas.

Många ungdomar väljer idag att studera eller arbeta utomlands. Som förälder förstår jag så väl den oro som många känner, men för mig har det varit naturligt att se på mina egna barns utlandsstudier från den positiva sidan. Något eller några år utomlands är berikande och ger ovärderliga erfarenheter inte enbart akademiskt eller yrkesmässigt utan framför allt på det mänskliga planet.

Som medborgare i Sverige och det internationella samfundet är det viktigt att vi ser bortom våra egna gränser och förstår värdet i mångfalden i ras, religion, språk och kultur. Vi måste i vår nationalism vara öppna mot omvärlden, såväl i det lilla samhället som

i det stora. Främlingsfientlighet föder hätskhet och oförsonlighet, som i sin tur kan leda till konflikter och krig.

Många avskyvärda våldshandlingar som vi tvingats bli vittne till i vårt land har sitt ursprung i bristen på tolerans för oliktänkande.

Nationalismen har ett dubbelt ansikte. Den är liktydig med demokrati för dem som kan leva i ett samhälle med egen historia, kultur och religion samt med ett eget språk. Men nationalismen kan också vara intolerant och aggressiv med en bristande vilja att ge andra det man själv kräver.

Idag, på Sveriges Nationaldag, har vi alla rätt att vara nationalister. Men det är min innerliga förhoppning att vi, i vårt rika, vackra, fina land kan se på omvärlden med öppenhet och generositet. Vårt samhälle är uppbyggt på principen om alla människors lika värde.

Med Sverige och dess framtid i våra tankar och hjärtan föreslår jag nu att vi utbringar ett leve för fosterlandet. Leve det!