H.M. Konungens tal i Skara den 6 juni 1988

Skara

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding, kära Skarabor,

Jag ser det som ett privilegium att idag, på Sveriges nationaldag besöka Skara och deltaga i stadens 1000-årsjubileum. Vi befinner oss här mitt i Sveriges historia och inramningen kunde inte vara bättre för en dag som denna.

Det är med glädje jag konstaterar att uppslutningen kring den 6 juni ökar år från år. Jag ser det som det bästa beviset på vårt behov av att ha något att samlas omkring, som nation och som enskilda medborgare. Vi är stolta över vårt kulturarv, vår historia och våra traditioner.

En ganska ny företeelse i det svenska samhället, som också bevisar vad jag nyss sade, är bruket att högtidlighålla stadsjubiléer. Dessa festligheter utnyttjas inte enbart för att belysa ett samhälles historia utan lika mycket som en plattform för kraftsamling inför framtiden.

Detta gäller även för Skara, en av Sveriges äldsta städer, som i år fyller 1000 år. Dess historia går längre tillbaka i tiden än skrivkonstens utbredning på våra breddgrader. Omständigheterna kring stadens födelse finns därför knappast nedtecknade på papper, men vi vet att det var här som färdvägarna från landskapets olika delar korsades, och Skara blev därför tidigt en naturlig samlingsplats. Hit kom man för att handla och byta varor, hit kom man för kult och olika slags ceremonier för att stifta lag och skipa rättvisa och sist men inte minst för att gå i kyrkan.

Skara kom i hög grad att bli kyrkans stad. Skara stift blev det medeltida Sveriges första, och Skara blev den äldsta biskopsstaden. Skaras betydelse i kyrkliga sammanhang medförde också en växande roll i det världsliga samhället. Många kungar och regenter besökte staden under medeltidens första del. Här har viktiga händelser inträffat, som spelar en stor roll i svensk historia och vårt lands utveckling Skaras betydelse minskade med reformationen och medeltidens slut. Staden har sedan dess flera gånger härjats av krig och bränder, och först i modern tid, under vårt sekel, kommit på fötter igen.

Nu har framtidstron och dynamiken återvänt till staden. Skara är idag framför allt centrum för länets rika jordbruksnäring. Dess vackra läge ger dessutom många fördelar för både friluftsliv och turistnäring.

När vi idag högtidlighåller skaras 1000 års-jubileum hyllar vi inte enbart en gammal svensk stad, vi hyllar också allt det värdefulla i svensk historia och svensk kulturtradition som våra förfäder fört vidare från generation till generation.

Nu är det vår plikt att vårda vårt gemensamma arv, så att vi kan lämna det vidare med stolthet och glädje till våra barn. Vår nationaldag ger oss tillfälle att gemensamt samlas kring de värden vårt land står för idag och det som vi vill bevara för eftervärlden. Låt oss alla hjälpas åt att forma ett Sverige som kommande generationer kan känna respekt för och glädje över att leva i.

Jag vill nu föreslå att vi gemensamt utbringar ett fyrfaldigt leve för Sverige: det leve!