H.M. Konungen har godkänt nya ledamöter till Svenska Akademien

Kungen har i dag informerats om och godkänt invalet av två nya ledamöter till Svenska Akademien.

Enligt Svenska Akademiens stadgar skall inval av nya ledamöter underställas Kungen, Akademiens Höge Beskyddare, för godkännande.

Kungen gav under förmiddagen företräde för Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson. Vid företrädet informerade den ständige sekreteraren om att Akademien beslutat utse juristen Eric M. Runesson samt författaren Jila Mossaed till nya ledamöter.

Invalet godkändes därefter av H.M. Konungen.

Med anledning av invalen lämnar Kungen följande kommentar:

Invalet av två nya ledamöter är positivt. Det är min förhoppning att Svenska Akademien därigenom ges möjlighet att fortsätta återuppbygga förtroendet för institutionen och att Akademien nu kan fortsätta sitt viktiga arbete.

CARL GUSTAF