Program för statsbesöket från Frankrike

H.E. President Emmanuel Macron besöker Sverige 30–31 januari 2024 tillsammans med sin hustru Brigitte Macron på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten åtföljs också av flera ministrar ur den franska regeringen.

En näringslivsdelegation medföljer också, liksom representanter för Frankrikes parlament, myndigheter och kulturliv.

Det två dagar långa besöket äger rum i Stockholm, Lund och Malmö.

Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda och utmärkta relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet.

Program

Tisdag 30 januari

Högtidlig välkomstceremoni

Statsbesöket inleds vid en högtidlig välkomstceremoni på Kungl. Slottet kl. 11.00.

Presidenten och Kungen inspekterar Grenadjärkompaniet ur Livgardet på Inre borggården och nationalsånger spelas.

Därefter presenteras presidentparet för representanter för Sveriges riksdag och regering vid en ceremoni i Rikssalen. Kungaparet hälsar samtidigt på den franska delegationen.

Allmänheten är välkommen att närvara under ceremonin på borggården. Ingång via södra slottsvalvet. Portarna stängs kl. 10.30 – kom i god tid.

Kungen och presidenten ger sedan var sitt pressuttalande i Lovisa Ulrikas matsal.

Lunch

Kungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungl. Slottet. Kronprinsessparet och Prinsparet deltar också i lunchen. Samtidigt ges en lunch på Utrikesdepartementet för representanter ur den franska delegationen.

Möte med talmannen

På eftermiddagen tar talman Andreas Norlén emot president Emmanuel Macron i riksdagen.

Möte med statsministern

Statsminister Ulf Kristersson tar därefter emot president Emmanuel Macron i Rosenbad för överläggningar. I samband med mötet undertecknar statsministern och presidenten ett partnerskap mellan Sverige och Frankrike. Mötet och undertecknandet följs av en presskonferens.

Rinkebyskolan

Efter lunch besöker Drottningen och Brigitte Macron Rinkebyskolan. De välkomnas av skolminister Lotta Edholm, skol-, arbetsmarknads-, och personalborgarrådet Emilia Bjuggren och rektor Martin Malmberg. Efter presentationer av skolan, elevhälsoteamet och elevrådet följer en diskussion och besök i ett klassrum.

Moderna museet

Drottningen och fru Macron besöker också Moderna museet. Där anordnar Svenska institutet och Institut français, tillsammans med franska ambassaden och Moderna museet, ett seminarium om hur utbytet inom bild- och scenkonstområdena kan stärkas, med särskilt fokus på regional utveckling och hur vi når en ung publik.

Medverkar gör bland andra: Sara Arrhenius, direktör för Svenska institutet i Paris, Linda Zachrisson, konstnärlig ledare Göteborgs stadsteater, Nicolas Le Riche, balettchef Kungliga operan, Laurent Le Bon, direktör Centre Pompidou i Paris och Eli Commins, direktör vid Le Lieu unique – Scène nationale, Nantes.

Delar av museets samlingar kommer att förevisas och man får även träffa en grupp skapande ungdomar från Botkyrka. Besöket avslutas med förevisning av några alster ur muséets samlingar. Museets chef Gitte Ørskou, Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt och Franska institutets chef Eva Nguyen Binh, hälsar välkommen. Från regeringen deltar kulturminister Parisa Liljestrand.

Rundabordssamtal och anföranden om säkerhetspolitik

På Karlbergs slott deltar Kungen, president Emmanuel Macron och statsminister Ulf Kristersson i ett rundabordssamtal om framtiden för europeisk säkerhet med säkerhetspolitiska experter från Sverige och Frankrike. Utrikespolitiska institutets direktör Jakob Hallgren och Försvarshögskolans rektor Robert Egnell hälsar välkommen vid ankomst.

Efter rundabordssamtalet, vid vilket även utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm deltar, håller president Macron ett längre anförande inför Försvarshögskolans kadetter och andra särskilt inbjudna. Även Kungen och statsministern talar.

Galamiddag

Kungaparet ger en galamiddag på Kungl. Slottet till sina gästers ära.

Onsdag 31 januari

Näringslivsseminarium, Sweden-France Business Forum

Kungen och presidenten deltar i ett näringslivsseminarium – Accelerating Europe's competitiveness – i Stockholms stadshus arrangerat av Business Sweden. Cirka 200 representanter från det svenska och franska näringslivet samlas vid seminariet.

Kronprinsessparet närvarar och energi- och näringsminister Ebba Busch, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, samt ministrar från Frankrike deltar och talar vid seminariet. Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell och finansborgarrådet Karin Wanngård välkomnar högnivågästerna till Stadshuset.

Jan Larsson, vd Business Sweden, hälsar välkommen och inleder forumet, som kommer fokusera på innovation, grön omställning och kompetensförsörjning. Business Forum avslutas med en nätverkslunch i Stadshuset.

Ankomst Malmö Airport

Presidentparet och Kungaparet välkomnas vid ankomst till Malmö av Skåne läns landshövding Anneli Hulthén med make Sten Ljunggren.

European Spallation Source, ESS

Det europeiska samarbetsprojektet European Spallation Source (ESS) i Lund, med datacenter i Köpenhamn, står först på programmet i Skåne. Där tas Kungen och presidenten emot av utbildningsminister Mats Persson och ESS generaldirektör, professor Helmut Schober. Även utrikesminister Tobias Billström deltar.

Efter en inledande presentation av verksamheten vid den flervetenskapliga forskningsanläggningen av generaldirektör Schober görs ett besök i acceleratortunneln. När ESS står klar blir den världens mest kraftfulla acceleratorbaserade neutronkälla för att studera materiens struktur och beteende på atomnivå.

Frankrike och Sverige är två av 13 medlemsländer i European Spallation Source ERIC, som tillsammans finansierar och driver anläggningen. Svenska och franska företag och forskningsinstitutioner har bidragit till flera av delarna i anläggningen och även gett betydande bidrag till bygget. Installationen av så kallade supraledande kryomoduler i acceleratorn är av stor betydelse för projektet och kommer att uppmärksammas under besöket.

Alfa Laval

Kungen och presidenten besöker därefter Alfa Laval i Lund. De välkomnas vid ankomst av Tom Erixon, vd och koncernchef. Regeringen representeras av utrikesminister Tobias Billström och utbildningsminister Mats Persson. Efter en presentation av Alfa Lavals arbete med grön omställning förevisas flera innovationer i energivärdekedjan, till exempel värmeväxlare av fossilfritt stål och värmepumpar. Alfa Lavals verksamhet inom vätgas och kärnkraft visas också upp. En avsiktsförklaring om samarbete mellan Sverige och Frankrike inom forskning om kärnkraftsteknik signeras vid en särskild ceremoni.

Därefter besöker man fabriken där företagets produkter framställs. Alfa Lavals kärnteknologier är avgörande för nästan alla industrier för att spara energi, rent vatten och minska utsläppen. Alfa Laval är väletablerat i Frankrike sedan över 115 år och ett av de första svenska företagen att etablera dotterbolag i Frankrike. I dag har Alfa Laval fler än 1000 anställda på försäljningskontor och fem tillverknings­anläggningar i Frankrike.

Barnahus

Drottningen och Brigitte Macron besöker under eftermiddagen Barnahus i Malmö. Där får barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg och speciellt anpassad miljö. I stället för att slussas runt mellan olika myndigheter möts barnen av polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på en och samma plats.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, kommunalrådet Sedat Arif samt verksamhetscheferna Elisabeth Green och Jonas Lander tar emot och berättar om arbetet som bedrivs.

Friends

Drottningen och fru Macron möter därefter stiftelsen Friends för en presentation av dess arbete med att motverka mobbning. Friends grundandes 1997 av Sara Damber och har som vision en värld där inget barn utsätts för mobbning. Man arbetar i skolor och idrottsföreningar och för en säker digital miljö.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall representerar regeringen. Generalsekreterare Maja Frankel, rådgivare Anna-Carin Wettefors och Tilda Hesthagen, Friend's Youth Board deltar från Friends.

Studentafton, Lunds universitet

President Emmanuel Macron är därefter gäst vid Studentafton i närvaro av Kungaparet och Brigitte Macron. Utrikesminister Tobias Billström och utbildningsminister Mats Persson representerar regeringen.

Rektor Erik Renström tar emot vid ankomst till Lunds universitet och professor i franska Jonas Granfeldt håller en kort presentation. Efter ett anförande av presidenten modererar professor Sylvia Schwaag Serger ett samtal, vilket följs av frågor från de närvarande studenterna.

Studentafton är ett forum för tal och debatt som drivs av studenter vid universitetet. Sedan starten har Studentafton anordnat ett flertal kvällar med politiker, kungligheter, nobelpristagare, forskare, musiker och författare.

Mottagning

Presidentparet ger en mottagning i Lund till Kungaparets ära.

Avskedsceremoni Malmö Airport

Statsbesöket avslutas när Kungaparet tar farväl av presidenten och madame Macron vid en avskedsceremoni på Malmö Airport.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter