Gäster vid H.M. Konungens jubileumsfirande

Vid firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen närvarar en rad svenska och utländska gäster.

Utländska gäster

Till jubileumshelgen väntas samtliga nordiska statschefer med gemåler till Stockholm. De skandinaviska tronföljarparen deltar också i firandet, liksom Kungens kusin Drottning Anne-Marie.

H.M. Drottningen av Danmark, DD.MM. Konungen och Drottningen av Norge, H.E. Presidenten av Finland och fru Haukio, H.E. Presidenten av Island och fru Reid, DD.KK.HH. Kronprinsen och Kronprinsessan av Danmark, DD.KK.HH. Kronprinsen och Kronprinsessan av Norge samt H.M. Drottning Anne-Marie gästar Sverige på inbjudan av DD.MM. Konungen och Drottningen den 14 och 15 september.

Svenska gäster

Under jubileumshelgen deltar talmans- och statsministerparen samt statsråden i delar av festligheterna. Vid jubileumsbanketten närvarar därutöver representanter för kultur, akademi, trossamfund, näringsliv samt landshövdingarna.

Gästlistor publiceras på kungahuset.se i anslutning till evenemangens genomförande.