H.M. Konungens födelsedag firas på Kungl. Slottet

Söndagen den 30 april firas H.M. Konungens födelsedag på Kungl. Slottets yttre borggård. I samband med årets firande av födelsedagen tas den nya balkongen över västra slottsvalvet i bruk.

Program för firandet av H.M. Konungen

Tid

Programpunkt

12.15

Marinens musikkår marscherar in och genomför ett musikprogram.

12.40

Arméns musikkår marscherar in.

12.45

 

 

H.M. Konungen går ut från västra slottsvalvet och tar emot högvakten.

Arméns musikkår spelar paradmarsch. H.M. Konungen går därefter till Högvaktsflygeln för överkommendantens mottagning.


Arméns musikkår genomför ett musikprogram.

13.00

Salut om 21 skott skjuts från Skeppsholmen.

13.18

H.M. Konungen kommer ut på yttre borggården.

13.20

Pågående högvakt rider in med Livgardets dragonmusikkår i täten.


Barn ges tillfälle att lämna blommor till Kungen.


Allmänheten ges tillfälle att från Yttre borggården hylla H.M. Konungen, som tillsammans med övriga närvarande medlemmar av Kungl. Familjen visar sig på balkongen över västra slottsvalvet.

Ingen ackreditering krävs för media som önskar följa firandet.

Ny balkong på Kungl. Slottet

Nästan 270 år efter slottets uppförande är en balkong på slottets västra fasad färdigställd. Trots att slottsarktiekt Nicodemus Tessin den yngres originalritningar visar en balkong har en sådan aldrig byggts. Inför firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen är en balkong nu färdigställd.

Den Kungl. Familjen visar sig på balkongen i samband med födelsedagsfirandet.

Läs mer om den nya balkongen på Statens Fastighetsverks webbplats

Skriv en gratulation till H.M. Konungen

För dem som önskar framföra sina gratulationer till H.M. Konungen på födelsedagen finns anteckningslistor framlagda i Rikssalen kl. 13.00–16.00 den 30 april.

Entré sker via södra slottsvalvet, Slottsbacken.