Kungen genomgår planerat ingrepp

På inrådan av H.M. Konungens livmedikus genomgår H.M. Konungen ett kirurgiskt ingrepp måndagen den 20 februari 2023. Det utförs genom så kallad titthålsteknik i hjärtområdet.

Efter ingreppet rekommenderas en tids stillhet. Detta medför att Kungens planerade åtaganden mellan den 20 februari och den 3 mars flyttas fram till senare i vår.

Kungen mår bra och hans officiella program fram till operationsdagen genomförs enligt plan.

Presskontakter

Informationsavdelningen