Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 29 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2023/24 utse professor Liane Rossi till den tjugoåttonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professor Rossi är professor i kemi vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien.

Professor Rossis forskningsområde är centrerat kring katalys, nanomaterial och grön kemi. Hon har bl a arbetat med framställning av kemikalier från koldioxid och/eller biomassa och där gjort stora framsteg för selektiv omvandling av koldioxid till metanol.

Professor Rossis värdinstitution kommer att vara Avdelningen för organisk kemi vid Stockholms universitet där även forskargrupper inom material och miljökemi kommer att vara involverade i samarbetet. Också en grupp inom teoretisk kemi och biologi på KTH kommer att vara samarbetspartner. Man planerar att använda heterogena katalysatorer för så kallad sen funktionalisering där man diversifierar molekyler och minimerar avfallet/biprodukter i reaktionerna, vilket är ett mycket angeläget område inom grön kemi.

Läs mer om stiftelsen