Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för veten­skap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 30 mars beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 25 maj.

Stipendier och bidrag 2022

Fil dr Romain Carrié, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet
”Pollinerande insekters betydelse för jordbrukslandskapet”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Shangzhi Chen, Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet
”Styrbara nanoantenner för ljus”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Regina Gratz, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Stimulering av biologisk kvävefixering för minskad användning av mineralgödsel”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Caroline Greiser, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
”Skogens förmåga att buffra ett varmt klimat”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Leittice Hicks, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Mikrobers betydelse för jordbruksmarkens bördighet och förmåga att lagra kol”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Mudassir Iqbal, Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU, Lomma
”Optimering av biologiska växtskyddsmedel”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Järvi Järveoja, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Umeå
”Åtgärder för att optimera dikade torvmarkers klimatnytta”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Varvara Apostolopoulou Kalkavoura, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet
”Isoleringsmaterial från återvunna textilier”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Chaoyang Kuang, Avdelningen för elektroniska och fotoniska material, Linköpings universitet
”Högpresterande lysdioder baserade på blyfria perovskiter”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Malin Olofsson, Institutionen för vatten och miljö, SLU, Uppsala
”Algblomning i Bottenhavet – påverkan på kväveomsättning”
Beslut:100 000 kronor

Fil dr Milda Pucetaite, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Mikrosvampars betydelse för kolsänkan i marken”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maté Vass, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
”Parasitiska mikrosvampars ekologiska roll i Östersjön”
Beslut. 85 000 kronor

Fil dr Xiaoning Zhang, Institutionen för ekologi, SLU, Uppsala
”Framtidens växtskydd: Omnivorer med dubbla funktioner”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond