Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, som på initiativ av Svenska
Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat utdela stipendier enligt följande:

 • Enköpings Scoutkår, 25 000
 • Härryda Scoutkår, 20 000
 • Masthugget Majorna Scoutkår, 25 000
 • Sankt Olofs Scoutkår, 20 000
 • Skövde Scoutkår, 25 000
 • Alnö Scoutkår, 20 000
 • Salabacke Scoutkår, 10 000
 • Scouterna Sv. Kontingenten, 50 000
 • LC Gävle Norra, 25 000
 • LC Lit, 10 000
 • LC Märsta Arlanda, 25 000
 • LC Upsala Disa, 10 000
 • LC Svenljunga, 10 000
 • LC Tidaholm, 20 000
 • LC Åhus, 10 000